Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Zarząd Transportu Miejskiego

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

 04.01.2017

 

Personalizacja i wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Wniosek o zwrot środków z Rzeszowskiej Karty Miejskiej

 

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.Wniosek o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej (dostępny w Punkcie Obsługi Podróżnego)

Dodatkowe wymagane dokumenty:

  • Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający  tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy podróżny nie posiada numeru PESEL.
  • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał orzeczenia.
  •  Młodzież szkolna -ważna legitymacja szkolna
  • Studenci- ważna legitymacja studencka.
  • Radni Rady Miasta Rzeszowa -legitymacja radnego.
  • Umundurowani funkcjonariusze straży miejskiej - Legitymacja służbowa
  • Zasłużeni dawcy przeszczepu – legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, 8.Honorowi dawcy krwi-legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
  • I stopnia, uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich -legitymacja doktoranta i zaświadczenie z uczelni potwierdzające stacjonarny tryb studiów.

2. Wniosek o zwrot środków z Rzeszowskiej Karty Miejskiej
(dostępny również w Punktach Obsługi Podróżnego)

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

1.   Korzystając z serwisu ebilet.erzeszow.pl – „Wniosek o RKM”

2.   Wniosek o zwrot środków z RKM:

Uzupełniony wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem należy zeskanować następnie przesłać na wskazany adres mailowy: ztm@ztm.erzeszow.pl

 

3. Opłaty

1. Wydanie RKM – bezpłatnie

2. Wydanie duplikatu RKM – 20,00 zł

3. Wniosek o zwrot środków z RKM - bezpłatnie

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

- ul. Trembeckiego 3 (Siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie)

- Punkty Obsługi Podróżnego

  ul. Grottgera 22,

  ul. Targowa 1

  ul. Lisa Kuli 20

  ul. Krakowska 20 (galeria Nowy Świat)

  ul. Rejtana 65 (galeria PLAZA)

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie karty RKM:

Wniosek można wypełnić w formie papierowej albo elektronicznie poprzez stronę internetową: ebilet.erzeszow.pl. Wniosek elektroniczny wymaga wizyty w Punkt Obsługi Podróżnego - POP w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez Podróżnego. Kasjer drukuje i przedkłada Podróżnemu do podpisania. W takim przypadku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym Podróżny podpisał wniosek papierowy w POP. Na podstawie wypełnionego wniosku Podróżny odbiera e-kartę osobiście w POP.

Za osobę, która nie ukończyła 16-go roku życia wniosek składa i e-kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli wniosek jest niepoprawny kasjer zwraca się z prośbą o skorygowanie lub uzupełnienie wniosku wskazując uchybienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy: RKM wydawana jest bezpośrednio po zgłoszeniu się Podróżnego do dowolnego POP.

Zwrot środków z RKM

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

 

6. Tryb odwoławczy

Dotyczy zwrotu środków z RKM:

Forma pisemna w przypadku odmowy zwrotu środków z RKM

 

7. Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 50a ust. 1,oraz  art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

Na podstawie art. 4,art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2015 poz.915) oraz art. 47 w związku z art. 7 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 poz. 1440)

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 późn. zm)

Zarządzenie nr VII/792/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 23.03.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 23/2015 r. z dnia 21.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i podań w związku z korzystaniem przez podróżnych z Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Zarządzenie nr 34/2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 20.09.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2012 r. w sprawce przyjmowania zwrotu biletów okresowych

     8. Uwagi

 

Opracował

 

Aneta Płonka, Daniel Jurkiewicz

 

              Data 21.12.2016 r.

Zatwierdził

 

Piotr Kalita

 

              Data 21.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Aneta Płonka, Daniel Jurkiewicz

 

 

Opublikował(a): 16.02.2018 14:29, Kamil Ślemp
Wytworzył(a): 10.01.2017 13:10, Anna Kowalska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21057738
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl