Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie karty uprawniającej do udziału w Programie "Rodzina Wielodzietna3+; Rodzina zastępcza"

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Rzeszowa:

1. Wydział Zdrowia, 35-002 Rzeszów , ul. Kopernika 16

2. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, Centrum Kulturalno-Handlowe MILLENIUM HALL, 35-315 Rzeszów, Al. Kopisto 1

3. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, Galeria Handlowa NOWY ŚWIAT, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20

4. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, Hipermarket Bi1, 35-115 Rzeszów, Al. Witosa 21

5. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,  Centrum Handlowe PLAZA,  35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 65

6. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,  Centrum Handlowe  GALERIA RZESZÓW, 35-001 Rzeszów, ul. Al. Piłsudskiego 44

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 

Wniosek o wydanie karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Formularze dostępne w Wydziale Zdrowia, ul. Kopernika 16 lub za pośrednictwem strony http://s.bip.erzeszow.pl/

Załączniki:

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu:

a) dowód tożsamości wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna);

b) oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik do wniosku;

c) w przypadku rodzin zastępczych - oryginał postanowienia sądu o ustanowienie rodziny zastępczej;

d) w przypadku rodzinnego domu dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;

e) w przypadku opiekuna prawnego - oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

f) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

 

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” wydawana jest bezpłatnie.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty użytkownika, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 złotych (słownie złotych: dziesięć), płatne na konto Urzędu Miasta Rzeszowa o numerze: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Opłatę skarbową można dokonać:

Brak

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni od dnia złożenia wniosku

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVI/1068/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Rzeszowa Programu „Rodzina Wielodzietna 3 +; Rodzina zastępcza”.

Zarządzenie Nr VI/1154/2013 z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” oraz określenia wzoru tej Karty.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania Karty nie podlega odwołaniu

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/zdrowie).

3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

4. Okres ważności Karty określony jest na hologramie, który uczestnik Programu zobowiązany jest umieścić na Karcie.

5. Okres ważności Karty upływa z dniem przekroczenia przez jedno lub więcej dzieci, wieku uprawniającego rodzinę lub jej poszczególnych członków do wydania Karty.

6. W przypadku zagubienia lub utraty Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty użytkownika, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych), płatne na konto Urzędu Miasta Rzeszowa o numerze: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 tytułem: duplikat karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób ubiegających się o wydanie Karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”

 

 

 

Opublikował(a): 27.06.2018 14:49, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 31.10.2013 07:44, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 19052360
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl