Wersja Archiwalna

Władze Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 87 54 100, 17 87 54 125
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Prezydent Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

 1. Wydział Pozyskiwania Funduszy;
 2. Biuro Ochrony Konsumentów;
 3. Urząd Stanu Cywilnego;
 4. Biuro Obsługi Prawnej;
 5. Biuro Audytu Wewnętrznego;
 6. Biuro Kontroli;
 7. Biuro Prasowe;
 8. Biuro Rady Miasta;
 9. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 10. Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych;  
 11. Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 12. Pełnomocnik ds. Zmiany Granic Miasta;
 13. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
 14. Straż Miejska w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów
Rynek 1
tel. 17 87 54 100, 17 87 54 125
fax 17 87 54 105

e-mail:umrz@erzeszow.pl

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

 1. Wydział Inwestycji;
 2. Wydział Architektury;
 3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 4. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie;
 5. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie;
 6. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie;
 7. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.

 

Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów 
Rynek 1
tel. 17 87 54 104, 17 87 54 110
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

 1. Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 2. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. Wydział Zdrowia;
 4. Wydział Edukacji;
 5. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 6. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
 7. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa;
 8. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie;
 9. Rzeszowski Dom Kultury;
 10. Estrada Rzeszowska;
 11. Teatr „Maska” w Rzeszowie;
 12. Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie;
 13. Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie;
 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
 15. Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie;
 16. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie;
 17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci "Mieszko" w Rzeszowie;
 18. Placówko Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci "Dobrawa" w Rzeszowie;
 19. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie;
 20. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie;
 21. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób   Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie;
 22. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie;
 23. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie;
 24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie;
 25. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie;
 26. Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie;
 27. Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie;
 28. Poradna Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie;
 29. przedszkola, szkoły oraz pozostałe placóweki oświatowe miasta.    

 

Roman Holzer - Zastępca Prezydenta Miasta  Rzeszowa

35-064 Rzeszów 
Rynek 1

tel. 017 87 54 104, 17 87 54 110
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

 1. Wydział Komunikacji;
 2. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
 3. Wydział Geodezji;
 4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 5. Wydział Zamówień Publicznych;
 6. Wydział Gospodarki Komunalnej;
 7. Biuro Obsługi Inwestora;
 8. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa;
 9. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.  

 

Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa

Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 87 54 104, 17 87 54 110
fax 17 87 54 105

e-mail: m.stopa@erzeszow.pl

 

Sekretarz Miasta Rzeszowa nadzoruje następujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta :

 1. Wydział Organizacyjno – Administracyjny;
 2. Wydział Spraw Obywatelskich;
 3. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej.

 

Janina Filipek - Skarbnik Miasta Rzeszowa

ul. Okrzei 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 87 54 201
fax 17 875 42 32

e-mail:skarbnik@erzeszow.pl

 

Skarbnik Miasta Rzeszowa nadzoruje następujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

 1. Wydział Budżetowy;
 2. Wydział Księgowo – Rachunkowy;
 3. Wydział Finansowy.

 

 Fotografie wykonał Tadeusz Poźniak

Prezydent Miasta Rzeszowa  przyjmuje mieszkańców w środy, w godz. od 9.00 do 15.00.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prezydenta, ul. Rynek 1, tel. 17 875 41 00, 875 41 25.

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński przyjmuje mieszkańców w środy, w godz. od 9.00 do 15.00.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prezydenta, ul. Rynek 1, tel. 17 875 41 00, 875 41 25.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko przyjmuje mieszkańców w środy, w godz. od 9.00 do 15.00.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Zastępców Prezydenta, ul. Rynek 1, tel. 17 875 41 04, 875 41 10.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Roman Holzer przyjmuje mieszkańców w środy, w godz. od 9.00 do 15.00.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Zastępców Prezydenta, ul. Rynek 1, tel. 17 875 41 04, 875 41 10.

 

Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa przyjmuje mieszkańców w środy, w godz. od 9.00 do 15.00.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Zastępców Prezydenta, ul. Rynek 1, tel. 17 875 41 04, 875 41 10.

 

 

Ustnego zgłoszenia skargi lub wniosku w sprawach bieżących można dokonać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, ul. Rynek 11, pokój numer 1, w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 17 875 41 56.  

Opublikował(a): 25.06.2015 12:15, Bożena Lib
Wytworzył(a): 19.01.2012 12:22, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym