Wersja Archiwalna

Administrator Bezpieczenstwa Informacji

Siedziba

Adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 - 44 - 99
e-mail: abi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Zadania:

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ,oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. zapewnienie ochrony danych osobowych poprzez:

a) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych;

b) przeprowadzanie okresowych problemowych kontroli bezpieczeństwa danych osobowych;

c) opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz nadzór nad jej przestrzeganiem; 

d) prowadzenie  ewidencji  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych; 

e) świadczenie  konsultacji  pracownikom  urzędu  w  zakresie  spraw  związanych z ochroną danych osobowych; 

 1. wdrażanie,  doskonalenie  oraz  nadzór  nad  przestrzeganiem  Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 
 2. przeprowadzanie kontroli zgodności, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005  r.  o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne w zakresie dostosowania do: 
            a)  Krajowych Ram Interoperacyjności; 
            b)  minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań dla  systemów  teleinformatycznych; 
 3. zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji; 
 4. zgłaszanie  aktualizacja  zbiorów  danych  osobowych  w  rejestrze  prowadzonym  przez  GIODO,  których  zgłoszenia  do  GIODO  wymagają  przepisy prawa. Zarządzenie nr 71/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 03.06.2016 09:29, Antoni Wilk
Wytworzył(a): 21.08.2015 10:56, Antoni Wilk
Drukuj Poleć znajomym