Wersja Archiwalna

Biuro Kontrolno-Rewizyjne

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 23
Fax: 017 875 46 23
E-Mail: bku@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisław DŁUGOSZ
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 27
E-Mail: dlugoszs@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zadania

Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa: Nr 144/2007 z dnia 1 października 2007 r. i Nr 63/2009 z dnia 7.09.2009 r.:
1. Biuro Kontrolno-Rewizyjne /BKU/ realizuje zadania kontrolne.
2. Do zadań Biura Kontrolno-Rewizyjnego należy w szczególności:
• przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta planów kontroli w Urzędzie oraz innych podległych i nadzorowanych miejskich jednostkach organizacyjnych;
• sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz projektów wystąpień do organów ścigania i kontroli;
• udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;
• monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
• przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli.

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Regulaminem przeprowadzania kontroli wewnętrznych.

Data opracowania

14.09.2009 r.

Opracował

Stanisław Długosz

Zatwierdził

Stanisław Długosz

Opublikował(a): 07.03.2013 09:58, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 15.09.2009 09:59, Stanisław Długosz
Drukuj Poleć znajomym