Wersja Archiwalna

Biuro Kontroli

Siedziba

Adres: ul. Mickiewicza 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 23
Fax: 17 875 46 23
E-Mail: bk@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Stanisław DŁUGOSZ
Siedziba: ul. Mickiewicza 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 27
E-Mail: dlugoszs@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Zadania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
1. Biuro Kontroli /BK/ realizuje zadania kontrolne w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne budżetu miasta.
2. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów planów kontroli do zatwierdzenia przez Prezydenta;
  • przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania;
  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz projektów wystąpień do organów ścigania i kontroli;
  • udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;
  • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;                                                      
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli.

 

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Regulaminem przeprowadzania kontroli (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr VII/323/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2015r.)

Data opracowania

14.09.2009 r., 4.12.2009 r., 1.04.2011 r., 5.09.2012 r., 7.03.2013 r., 27.08.2015r.

Opracował

Stanisław Długosz

Zatwierdził

Stanisław Długosz

Opublikował(a): 27.08.2015 12:33, Bogusław Bieniasz
Wytworzył(a): 15.09.2009 09:59, Stanisław Długosz
Drukuj Poleć znajomym