Wersja Archiwalna

Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Cel i przedmiot konsultacji:

 

Poznanie opinii Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Rzeszowa w sprawie projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

1. Konsultacje z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w okresie 14 dni od daty doręczenia projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa odbędą się w okresie 14 dni, po upływie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

3. Nieprzedstawienie przez Rzeszowską Radę Działalności Pożytku Publicznego uwag i opinii w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

4. Nieprzedstawienie przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag i opinii w okresie 14 dni, po upływie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Forma konsultacji:

 

1. Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w formie pisemnej opinii, wyrażonej w trakcie posiedzenia.

 

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa odbędą się w formie formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.

 

Wypełniony formularz można przekazać:

 

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów;

 

2. osobiście do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16;

 

3. drogą elektroniczną na adres: zdrowie@erzeszow.pl.

 

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Zasięg terytorialny konsultacji:

 

Gmina Miasto Rzeszów

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 14.10.2019 07:56, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 11.10.2019 07:57, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym