Wersja Archiwalna

Biuro Audytu Wewnętrznego

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 44 39
E-Mail: aw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Audytor wewnętrzny 

Imię i nazwisko: Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 44 42
E-Mail: mbarnas@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura.

Zadania

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:

1. I. Biuro Audytu Wewnętrznego /AW/ prowadzi audyt wewnętrzny.
2. II. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja zadań audytowych zleconych przez Prezydenta poza planem audytu wewnętrznego,
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,
5) przechowywanie oraz zabezpieczenie materiałów i dokumentacji z audytów wewnętrznych, w tym prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
6) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych (zmian do nich) określających zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego,
7) koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi.

Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz: Kartą audytu wewnętrzengo i Regulaminem przeprowadzania audytu wewnętrznego

Data opracowania

21.02.2008 r., 1.10.2009 r.

Opracowała

Magdalena Barnaś-Kisiel

Zatwierdziła

Magdalena Barnaś-Kisiel

Opublikował(a): 07.10.2019 09:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:37, Magdalena Barnaś - Kisiel
Drukuj Poleć znajomym