Wersja Archiwalna

Biuro Audytu Wewnętrznego

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

E-Mail: aw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

 

Audytor wewnętrzny 

Imię i nazwisko: Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
E-Mail:
mbarnas@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura.

 

Zadania

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:

1.  Biurem Audytu Wewnętrznego zarządza dyrektor biura - audytor wewnętrzny.

 2.  Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego, a w szczególności;

1)  sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego;

2)  sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu;

3)  przeprowadzanie zadań audytowych;

4)  monitorowanie stopnia realizacji zaleceń;

5)  prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego;

6)  opracowywanie projektów aktów dotyczących audytu wewnętrznego oraz ich aktualizacji.

 

 

Tryb działania

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Karta audytu wewnętrzengo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Data opracowania

21.02.2008 r., 1.10.2009 r., 31.03.2014 r., 08.10.2014 r.

 

Opracowała

Magdalena Barnaś-Kisiel

 

Zatwierdziła

Magdalena Barnaś-Kisiel

Opublikował(a): 07.10.2019 09:00, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:37, Magdalena Barnaś - Kisiel
Drukuj Poleć znajomym