Wersja Archiwalna

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

Siedziba

Adres:
ul. Króla Kazimierza 9, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Fax: 17 875 44 93
E-Mail:
oi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Lesław BAŃDUR
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 05
E-Mail:
leslaw.bandur@erzeszow.pl


 

Do zakresu działania Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej należy:

1) dokonywanie bieżącej analizy rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta;

2) opracowywanie standardów w zakresie metod, narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, sposobów przesyłania, szyfrowania i ochrony informacji gromadzonych dla celów zarządzania Miastem oraz przedstawianie wniosków dla Prezydenta w tych sprawach;

3) planowanie i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad inwestycjami z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Urzędu;

4) opracowywanie oraz zlecanie opracowań programów komputerowych dla potrzeb urzędu;

5) prowadzenie ewidencji praw licencyjnych zakupionego oprogramowania oraz nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich przez użytkowników systemów informatycznych w urzędzie;

6) koordynowanie przedsięwzięć związanych z pracami nad budową informatycznego systemu informacji geograficznej;

7) dokumentowanie konfiguracji sprzętowej systemu, urządzeń stacjonarnych, połączeń sieciowych i urządzeń ruchomych;

8) prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz prowadzenie ewidencji mienia sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego;

9) prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami;

10) obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacji i infrastruktury telekomunikacyjnej;

      11) administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa portalu intranetowego QSystem;

12) prowadzenie magazynu urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych.

 

Dyrektorowi Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej podlega administrator systemu teleinformatycznego, do którego zadań należy:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w urzędzie systemu teleinformatycznego stosowanego przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych;

2) zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 1.

 

Opublikował(a): 03.08.2015 15:30, Admin
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Lesław Bańdur
Drukuj Poleć znajomym