Wersja Archiwalna

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

 

Siedziba

 

Adres: ul. Króla Kazimierza 9, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 91
Fax: 17 875 44 93
E-Mail:
oi@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko: Lesław BAŃDUR
Siedziba: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 05

E-Mail: leslaw.bandur@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Biura
 

Z-ca Dyrektora

 

Imię i nazwisko: Antoni WILK
Siedziba: ul. Króla Kazimierza 9, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 44 99
E-Mail:
awilk@erzeszow.pl

Kompetencje: W czasie nieobecności Dyrektora Biura wykonuje wszystkie jego obowiązki.

 


Do zakresu działania Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej należy:

 

 1. dokonywanie bieżącej analizy rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta;

 2. opracowywanie standardów w zakresie metod, narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, sposobów przesyłania, szyfrowania i ochrony informacji gromadzonych dla celów zarządzania Miastem oraz przedstawianie wniosków dla Prezydenta w tych sprawach;

 3. planowanie i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad inwestycjami z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Urzędu;

 4. opracowywanie oraz zlecanie opracowań programów komputerowych dla potrzeb urzędu;

 5. prowadzenie ewidencji praw licencyjnych zakupionego oprogramowania oraz nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich przez użytkowników systemów informatycznych w urzędzie;

 6. koordynowanie przedsięwzięć związanych z pracami nad budową informatycznego systemu informacji geograficznej;

 7. dokumentowanie konfiguracji sprzętowej systemu, urządzeń stacjonarnych, połączeń sieciowych i urządzeń ruchomych;

 8. prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz prowadzenie ewidencji mienia sprzętu komputerowego
  i telekomunikacyjnego;

 9. prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami;

 10. obsługa, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz instalacji
  i infrastruktury telekomunikacyjnej;

 11. administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa portalu intranetowego QSystem;

 12. prowadzenie magazynu urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych.

Administrator systemu teleinformatycznego  

 

Dyrektorowi Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej podlega administrator systemu teleinformatycznego, do którego zadań należy: 

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w urzędzie systemu teleinformatycznego stosowanego przy wytwarzaniu dokumentów niejawnych;

 2. zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 1.

 

WCAG 2.0 zalecenia

 

15 ZALECEŃ dla dostępności serwisów internetowych i dokumentów

 

Opublikował(a): 03.08.2015 15:30, Marcin Krok
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Lesław Bańdur
Drukuj Poleć znajomym