Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 16
E-Mail: bop@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina ZAŁUSKA
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 16


 

1.  Do zakresu działania Biura Obsługi Prawnej należą następujące sprawy:


     1)   świadczenia pomocy prawnej na rzecz Prezydenta i Rady;

2)   udzielanie pomocy wydziałom w opracowywaniu aktów prawnych;

3) występowanie, w charakterze pełnomocnika procesowego, w sprawach dotyczących miasta i Urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

4)   opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Prezydenta;

5)   udzielanie pomocy prawnej w prowadzeniu przetargów przez Urząd;

6)   udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz wydziałów;

7)   opiniowanie projektów aktów prawnych;

8)   wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej oraz poleceń Prezydenta w tym zakresie;

9)   prowadzenie zbioru aktów prawnych.

Opublikował(a): 13.05.2015 10:15, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Janina Załuska
Drukuj Poleć znajomym