Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 16
E-Mail: bop@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina ZAŁUSKA
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 16


 1.  Do zadań Biura Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 

 1)  świadczenie pomocy prawnej na rzecz Prezydenta i Rady;

2)  udzielanie pomocy wydziałom w opracowywaniu aktów prawnych;

3) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego, w sprawach dotyczących miasta i urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi;

4)  opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Prezydenta;

5)  udzielanie pomocy prawnej w prowadzeniu przetargów przez urząd;

6)  udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz wydziałów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych;

8)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej oraz poleceń Prezydenta w tym zakresie.

 

Opublikował(a): 13.05.2015 10:15, Bożena Lib
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Janina Załuska
Drukuj Poleć znajomym