Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 49
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marta DRAL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 49

 


 Do zakresu zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 

 

1)  kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

 

2)  sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)  udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych urzędu albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia do pracy;

4) przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5) udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz w drodze do i z pracy, jak również podejrzeń o choroby zawodowe;

6) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy i stwierdzonych chorób zawodowych lub podejrzeń o takie choroby;

7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;

8 uczestniczenie w pracach, powołanej przez Prezydenta komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;

 

   10) prowadzenie doradztwa dla pracowników urzędu w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 20.05.2015 12:00, Bożena Lib
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Dral
Drukuj Poleć znajomym