Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 49
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Marta DRAL
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 49

 


 

 Do zakresu zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa I Higieny Pracy należy:

  1.  kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  1. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
   3.   udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Urzędu albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia do pracy;
  1. przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
  2. udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz w drodze do i z pracy, jak również podejrzeń o choroby zawodowe;
  3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze da i z pracy i stwierdzonych chorób zawodowych lub podejrzeń o takie choroby;
  4. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
  5. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Prezydenta komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. współpraca z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;
  7. prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Opublikował(a): 20.05.2015 12:00, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Dral
Drukuj Poleć znajomym