Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Osiedlowy program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r.

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat poprzednich istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w roku bieżącym programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – promującego organizację imprez bezalkoholowych na rzeszowskich osiedlach. Imprezy mogą być realizowane wyłącznie w ramach ścisłej współpracy Rady Osiedla z placówkami oświatowo-wychowawczymi funkcjonującymi na danym osiedlu (szkoła, przedszkole).

Dofinansowanie ww. osiedlowego programu odbywać się będzie przez zwiększenie planu finansowego publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto. Osiedlowy program przygotowany wspólnie przez Radę Osiedla i placówki wskazane – zaaprobowane przez Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Osiedla winien uwzględniać organizację imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci, młodzieży i rodziców. W sposób szczególny należy zaakcentować promowanie spędzania czasu wolnego bez alkoholu. Domy Kultury (Osiedlowe, Środowiskowe, itp.) mogą być jedynie współorganizatorem imprez

W trakcie organizowanych imprez nie mogą być degustowane ani sprzedawane napoje alkoholowe (w tym również piwo). W razie nieprzestrzegania ww. informacji realizowane przedsięwzięcie nie będzie rozliczone ani sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania wspomnianych działań, proszę o złożenie przez Radę Osiedla jednego – osiedlowego programu uwzględniającego zadania realizowane przez poszczególne placówki (szkoła, przedszkole) – w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pokój nr 4, parter, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2019 r. (czas realizacji programu od 24 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.)  zgodnie z wzorem wniosku, który jest do pobrania ze strony:

http://s.bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/ osiedlowy-program-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

Oferta programu winna być złożona na obowiązującym formularzu i wypełniona czytelnie (tzn. maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości) oraz podpisana przez osoby uprawnione. Wszystkie pozycje formularza oferty należy wypełnić. W przypadku braku współorganizatora zadań/imprez proszę wpisać „nie dotyczy”.

Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 8 500 zł dla Osiedla realizującego program.

 Program mający zawyżoną kwotę, niekompletny lub przekazany do Wydziału Zdrowia po wskazanym terminie – nie będzie rozpatrzony.

W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie koszty związane
z zakupem nagród dla dzieci i młodzieży - uczestników konkursów, rozgrywek i zawodów sportowych, z organizacją osiedlowych wycieczek, wyjść na basen, do kin, muzeów, teatrów, centrów rozrywki – dostępnych dla ogółu dzieci i młodzieży z danego  osiedla, a więc:

-          zakup nagród (książki, puchary, statuetki, medale, dyplomy, drobny sprzęt sportowy), przy czym jednorazowy koszt nagrody dla jednej osoby nie może przekroczyć kwoty
100 zł brutto,
dopuszcza się zakup nagród w postaci maskotek, gier planszowych oraz przyborów szkolnych (kredki, flamastry, pisaki, długopisy itp.) tylko i wyłącznie dla dzieci w wieku do 12 lat,

-          opłaty za bilety wstępu,

-          opłaty za transport (faktura wystawiona przez przewoźnika),

-          opłata przewodnika,

-          ubezpieczenia dzieci i opiekunów,

-          występ zespołów muzycznych i nagłośnienie imprez, oprawa muzyczna, wodzirej itp.,

W ramach realizowanego programu profilaktycznego nie będą finansowane koszty dożywiania dzieci, zakup jakichkolwiek produktów żywnościowych przeznaczonych na nagrody, poczęstunek (w tym również zakup słodyczy i napojów), materiałów biurowych (tonerów do drukarek, papieru itp.) oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i opiekę dla nauczycieli (opiekunów) organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, konkursów itp

Informacja odnośnie środków finansowych przyznanych dla danego Osiedla zostanie przekazana do 23 kwietnia 2019 r., wraz z informacją dotyczącą szczegółowego sposobu ich rozliczenia.

Opublikował(a): 28.02.2019 11:34, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 28.02.2019 11:25, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 16244860
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl