Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XII/120/2003

w sprawie konieczności dokonania zmian w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 21/3/2000 "Staromieście - Wełówka" w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/121/2003

w sprawie konieczności dokonania zmian w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28/10/2000 "Staromieście - Wygoda" przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/122/2003

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/123/2003

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Śródmieście - Południe

Uchwała Nr XII/124/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów

Uchwała Nr XII/126/2003

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z przeniesieniem własności budynku przepompowni ścieków przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, jako aportu do Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/127/2003

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeszowie, na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Przesmyk

Uchwała Nr XII/128/2003

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XII/129/2003

w sprawie ustanowienia służebności przechodu

Uchwała Nr XII/130/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Alei Niepodległości

Uchwała Nr XII/131/2003

w sprawie ustanowienia służebności przechodu

Uchwała Nr XII/132/2003

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 2

Uchwała Nr XII/133/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego

Uchwała Nr XII/134/2003

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako aportu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Strzelniczej w Rzeszowie do Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XII/135/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. Rejtana i Kustronia

Uchwała Nr XII/136/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Cienistej

Uchwała Nr XII/137/2003

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/138/2003

w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/139/2003

w sprawie zmian budżetu Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/140/2003

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy oraz wyrażenia zgody na wystawienie weksla "in blanco"

Uchwała Nr XII/141/2003

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy oraz wyrażenia zgody na wystawienie weksla "in blanco"

Uchwała Nr XII/142/2003

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr XI/99/2003

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr XI/100/2003

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r.

Uchwała Nr XI/101/2003

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r.

Uchwała Nr XI/102/2003

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/103/2003

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/104/2003

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/105/2003

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/106/2003

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/108/2003

w sprawie odrzucenia zarzutu do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23/5/2000 "Nowe Miasto - Czekaj" przy ul. al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie (w części ABCDEF).

Uchwała Nr XI/109/2003

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z przeniesieniem własności budynku wymiennikowni jako aportu do Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/111/2003

w sprawie odrzucenia zarzutów do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie.

Uchwała nr XI/112/2003

w sprawie odrzucenia protestu do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzgórza staroniwskie" przy al. W.Witosa w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/113/2003

w sprawie uchwalenia zmiany nr 70/21/2002 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. B. Śmiałego i ul. Książęcej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/114/2003

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 64/15/2002 w rejonie ul. Książęcej w Rzeszowie.

Uchwała Nr VIII/47/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/48/2003

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Rzeszowa z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2002 rok.

Uchwała Nr VIII/49/2003

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2002 rok.

Uchwała Nr IV/1/2003

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/2/2003

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/3/2003

w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/4/2003

w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/5/2003

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/6/2003

w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/7/2003

w sprawie powołania Komisji Statutowo - Regulaminowej i Etyki Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/8/2003

w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/9/2003

w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/10/2003

w sprawie powołania Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 19016182
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl