Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XIX/1/2004

w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych

Uchwała Nr XIX/2/2004

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XIX/3/2004

w sprawie warunków udostępniania miejsc postojowych dla pojazdów na nieruchomości komunalnej położonej w Rzeszowie przy ul. Dołowej

Uchwała Nr XIX/4/2004

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu

Uchwała Nr XIX/5/2004

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"

Uchwała Nr XIX/6/2004

w sprawie uchwaolenia Statutu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIX/7/2004

w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIX/8/2004

w sprawie powołania na okres IV kadencji Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002 - 2006 komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIX/9/2004

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIX/10/2004

w sprawie przystąpienia do zmiany granic Miasta

Uchwała Nr XIX/11/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska Południe” pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/12/2004

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego ½ części nieruchomości zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 1

Uchwała Nr XIX/13/2004

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rzeszowa osobom, które otrzymały 3-letnie wypowiedzenia umów najmu

Uchwała Nr XX/14/2004

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych

Uchwała Nr XX/15/2004

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/16/2004

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 56/7/2002 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Marcina Filipa i ul. Morgowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/17/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 72/2/2004 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/18/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 "Przybyszówka-Kantorówka" przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/19/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/20/2004

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Uchwała Nr XX/21/2004

w sprawie budżetu na 2004 rok

Uchwała Nr XX/22/2004

w sprawie aciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Geodeci"

Uchwała Nr XX/23/2004

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr XX/24/2004

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"

Uchwała Nr XX/34/2004

w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr XX/35/2004

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XX/36/2004

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, nieruchomość niezabudowaną położoną w Załężu Gmina Krasne

Uchwała Nr XX/37/2004

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie pomieszczenia węzła cieplnego w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 2

Uchwała Nr XX/38/2004

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/39/2004

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/40/2004

w sprawie zmiany udziałów we współwłasności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów i Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant" w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/41/2004

w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej tryb i zasady oszacowania zniszczeń Rzeszowa w wyniku działań II wojny światowej

Uchwała Nr XX/42/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/43/2004

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych w 2004 roku

Uchwała Nr XX/44/2004

w sprawie uchwalenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w zakresie przebudowy ulic na terenie Miasta Rzeszowa na lata 2004 - 2006

Uchwała Nr XX/25/2004

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

Uchwała Nr XX/26/2004

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant"

Uchwała Nr XX/27/2004

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Rzeszowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

Uchwała Nr XX/28/2004

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/29/2004

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok

Uchwała Nr XX/30/2004

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/31/2004

w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/32/2004

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/33/2004

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Tarnowskiej w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr XXI/45/2004

w sprawie utworzenia obwodów głosowania

Uchwała Nr XXI/46/2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXI/47/2004

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXI/48/2004

w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Rzeszowa w dziedzinie Literatury

Uchwała Nr XXI/49/2004

w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Rzeszowa w dziedzinie Nauki i Techniki

Uchwała Nr XXI/50/2004

w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Rzeszowa w dziedzinie Sportu
Ilość odwiedzin: 19015749
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl