Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXXIV/1/2005

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XXXIV/2/2005

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXIV/3/2005

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXV/4/2005

w sprawie osiedlania w Gminie Miasto Rzeszów rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowo-azjatyckiego byłego ZSRR

Uchwała Nr XXXV/5/2005

w sprawie jednorazowej pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka

Uchwała Nr XXXV/6/2005

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr XXXV/7/2005

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Uchwała Nr XXXV/9/2005

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXV/8/2005

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej

Uchwała Nr XXXV/10/2005

w sprawie utworzenia Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXV/11/2005

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXV/12/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXV/13/2005

w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2005 rok

Uchwała Nr XXXV/14/2005

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr XXXV/15/2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 93/1/2005 w rejonie ul. W. Zbyszewskiego i ul. F. Kotuli w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXV/16/2005

w sprawie sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 49/8/2001 „Czekaj – Północ” w rejonie ul. Dołowej w Rzeszowie, z wyłączeniem części oznaczonej konturem ABCDEFG

Uchwała XXXVI/21/2005

w sprawie określenia zasad z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/17/2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 94/2/2005 przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXV/18/2005

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała XXXVI/22/2005

w sprawie autolustracji

Uchwała XXXVI/23/2005

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/19/2005

w sprawie odwołania radnego Pana Zdzisława Daraża z funkcji Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXV/20/2005

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała XXXVI/24/2005

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2005 r.

Uchwała XXXVI/25/2005

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała XXXVI/26/2005

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała XXXVI/27/2005

w sprawie zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Geodeci”

Uchwała XXXVI/28/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała XXXVI/29/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała XXXVI/30/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”

Uchwała XXXVI/31/2005

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała XXXVI/32/2005

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała XXXVI/33/2005

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

Uchwała XXXVI/34/2005

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród w roku 2005

Uchwała XXXVI/35/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała XXXVI/36/2005

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia diet dla radnych Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczących Rad Osiedli

Uchwała Nr XXXVI/37/2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w dzielnicy „Staromieście-Ogrody” w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI/38/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/39/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie udziałów Gminy Miasto Rzeszów w MPWiK Spółce z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI/40/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/41/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie udziałów Gminy Miasto Rzeszów w MPWiK Spółce z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI/42/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/43/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie udziałów Gminy Miasto Rzeszów w MPWiK Spółce z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI/44/2005

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI/45/2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej

Uchwała Nr XXXVI/46/2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej

Uchwała Nr XXXVI/47/2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Uchwała Nr XXXVI/48/2005

w sprawie przyjęcia darowizny stanowiącej sieć wodociągową do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w miejscowości Biała 53 b, będącego własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/49/2005

w sprawie przyjęcia darowizny

Uchwała Nr XXXVI/50/2005

w sprawie nadania numerów szkołom ponadgimnazjalnym w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 19016118
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl