Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Teatr Maska

Siedziba

Adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 862 68 08, 862 57 17
Fax: 017 862 24 07
Strona WWW: http://www.teatrmaska.pl
E-Mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
skrytka ePUAP:/teatr_maska/skrytka

Godziny pracy: 7.30 - 15.30Dyrektor

Imię i nazwisko: Monika Szela - Dyrektor

Imię i nazwisko: Jacek Popławski - Zastępca Dyrektora do spraw artystycznych

Kompetencje

Dyrektor kieruje Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Teatru, zapewnia warunki rozwoju artystycznego zespołu Teatru.

Zarządzanie Teatrem oraz wykonywanie obowiązków zgodnie z § 6. Statutu Teatru "Maska" w Rzeszowie.

!. Dyrektor jest Organem Zarządzającym Teatru. Kieruje Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Teatru. Dyrektor zadania swoje wykonuje przy pomocy Zastepcy Dyrektora ds.Artystycznych, Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Dyrektor w ramach ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań:

a) zatwierdza plany artystyczne i repertuarowe Teatru, przy ustaleniu planów artystycznych i repertuarowych asięga opinii Rady Artystyczno-Programowej,

b) koordynuje przygotowanie projektów planu budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania

c) sprawuje ogólny nadzór nad celowym i efektywnym wykorzystaniem srodków finansowych

d) nadzoruje bezpośrednio wykonanie zadań przez komórki orgaizacyjne podporządkowane mu zgodnie ze strukturą organizacyjną

e) podejmuje działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, korzystając w tym zakresie z ustaleń przeglądów warunków pracy.

3. Organizuje skuteczną kontrolę:

a) realizacji zadań przez komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy,

b) przestrzegania ogólnie istniejących przepisów oraz postanowień statutu, regulaminów i instrukcji.

4. Wspóldziała z zakładowymi organizacjami związkowymi na zasadach określonych w prawie pracy i ustawie o związkach zawodowych.

5. Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski.

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

osobiście, telefonicznie: tel.: 17 86 25 717, mailowo: teatrmaska@teatrmaska.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek - 7.30 - 15.30
sobota - niedziela - nieczynne
 

wakacje:

poniedziałek-piątek - 7.30 - 15.30

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XXVIII/529/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.02.2012 roku.

Regulamin organizacyjny, statut, struktura organizacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

file/136088/Klauzula informacyjna RODO na BIP Teatr Maska.pdf

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: TOMASZ BODZIONY, e-mail: iod3@erzeszow.pl


Budżet:
budżet na 2003r. budżet na 2004r. budżet na 2007r.   budżet na 2008r.

budżet na 2009r. budżet na 2010r. budżet na 2011r., wykonanie planu finansowego 2012r., wykonanie planu finansowego 2013r., wykonanie planu finansowego 2014r.wykonanie planu finansowego 2015r.,  wykonanie planu finansowego 2016r.  wykonanie planu finansowego 2017r.

 

Rachunek Zysków i Strat:

RZiS na 2003r. RZiS na 2007r. RZiS na 2008r.

RZiS na 2009r. RZiS na 2010r. RZiS na 2011r., RZiS na 2012r., RZiS na 2013r., Rachunek Zysków i strat 2014, RZiS 2015, RZiS 2016  RZiS 2017

 

Bilans:

bilans na 2002r. bilans na 2003r. bilans na 2006r. bilans na 2007r. str.1

bilans na 2007r. str.2 bilans na 2008r. bilans na 2009r. bilans na 2010r.

bilans na 2011r., bilans na 2012r., bilans na 2013r., bilans 2014 r., bilans 2015r., bilans 2016r. bilans 2017

 

Plan finansowy:

plan finansowy na 2008r. plan finansowy na 2010r. plan finansowy na 2011r., plan finansowy na 2012r., plan finansowy na 2013r., plan finansowy na 2014r. Plan finansowy 2015 r.Plan finansowy 2016r.  Plan finansowy 2017r.
Plan finansowy 2018r. 
Plan finansowy 2019, korekta planu finansowego 2019r.

Zadania i tryb działania

Zadania:
1) tworzenie dóbr kultury poprzez produkcję widowisk teatralnych,
2) poszukiwanie nowych form twórczości teatralnej przy użyciu rozmaitych form sztuki teatralnej i estradowej,
3) gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury,
4) edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

Tryb działania i załatwiania spraw określa Statut i Regulamin Organizacyjny Teatru „Maska” w Rzeszowie.

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
Sprawozdanie z działalności za 2006 r.
Sprawozdanie z działalności za 2007 r.
Sprawozdanie z działalności za 2008 r.
Sprawozdanie z działalności za 2009 r. 
Sprawozdanie z działalności za 2010 r.
Sprawozdanie z działalności za 2011 r.
Sprawozdanie z działalności za 2012 r.
Sprawozdanie z działalności za 2013 r.
Sprawozdanie z działalności za 2014 r.
sprawozdanie z działalności za 2015 r.
sprawozdanie z działalności za 2016 r.
 sprawozdanie z działalności za 2017 r.
sprawozdanie z działalności za 2018 r

Dane osobowe:

Majątek

Budynki - budynki przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie,
Grunty - działki znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Teatru: nr 747, 746, 749/2, 748,

Pojazdy:
1. Autobus Autosan H – 10
2. Citroën C – 15
3. Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI
4. Autobus IRISBUS MIDIRIDER, typ 395E

Sprzęt teleinformatyczny:
1. Centrala telefoniczna
2. System sygnalizacji pożaru
3. System antywłamaniowy
4. 9 zestawów komputerowych

Wysokość opłat

Wysokość opłat ustala Dyrektor w formie zarządzenia wewnętrznego.
Cena biletu:

- spektakl "Opowieść wigilijna", "Piotruś Pan", "Zorro": 18 zł, dla grup: 16 zł ,
- pozostałe spektakle dla dzieci: 16 zł, dla grup: 14 zł
- spektakle sceny dla dorosłych:  21 zł, 

Cena za lekcję teatralną: 2,- PLN.

 Wynagradzanie
file/157313/Zakładowy regulamin wynagradzania - Teatr Maska w Rzeszowie.pdf

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publiczej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami), zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek. 

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski należy kierować na adres: Teatr "Maska" w Rzeszowie, ul. Mickieiwcza 13, 35-064 Rzeszów


Rejestry, ewidencje, archiwa

W Teatrze "Maska" prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:
1. archiwum tekstów teatralnych
2. archiwum artystyczne
3. archiwum administracyjne i księgowe

Data opracowania: 25.06.2003 r., 29.07.2004 r., 3.08.2004 r., 22.03.2005 r., 21.07.2005 r., 20.02.2008 r., 28.05.2009 r., 15.10.2009 r., 7.01.2010 r., 26.01.2011 r., 15.09.2011 r., 5.12.2011 r., 27.06.2014 r., 10.09.2014 r.

Opracowała: Joanna Glazar - koordynator pracy artystycznej, Karolina Hołówko

Zatwierdził: Monika Szela - Dyrektor

Osoba publikująca: Karolina Hołówko

 

Opublikował(a): 22.10.2019 12:06, Agat Pałka
Wytworzył(a): 07.10.2008 12:28, Wojciech Lubas
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22553308
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl