Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Administracyjne Usuwanie pojazdów

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2011 r. został wyznaczony do realizacji zadań dotyczących usuwania pojazdów z drogi na koszt właścicieli w przypadkach określonych w art. 50 a oraz w art. 130 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Prawo o ruchu drogowym oraz do wyłonienia wykonawcy do usuwania tych pojazdów.


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI

 

 

Zgodnie z uchwałą nr Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym kształtują się następująco:

1. Za usuwanie pojazdów pobiera się opłaty w wysokości:

1) dla rowerów i motorowerów - 100,00 zł,

2) dla motocykli - 200,00 zł,

3) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony - 440,00 zł,

4) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 550,00 zł,

5) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16,0 ton - 800,00 zł,

6) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1 140,00 zł,

7) dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - 1 400,00 zł.

2. Za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu – usuniętego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłaty w wysokości:

1) za rowery i motorowery - 15,00 zł, 

 

2) za motocykle - 20,00 zł,

 

3) za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony - 35,00 zł,

4) za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 45,00 zł,

5) za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16,0 ton - 65,00 zł,

6) za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 120,00 zł,

7) za pojazdy przewożące materiały niebezpieczne - 180,00 zł.

 

Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu w trakcie usuwania, wynosi 50% od stawki kwotowej o których mowa.

 

 

I. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póź. zmianami) w przypadku:

1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 

 Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 

  1) kierowała nim osoba:

        a. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

        b. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

        c. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2) Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

 

II. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póź. zmianami w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

 

     Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 50a ust.1 i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) można odebrać z parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Leszczyńskiego 3b w Rzeszowie po uiszczeniu opłaty za jego odholowanie i przechowywanie, którą wpłacić należy inkasentowi na parkingu czynnego od godz. od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do soboty, 

tel. 508 355 519

 

Warunkiem wniesienia opłaty jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.


Jednocześnie informuję, że za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu.

1) Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem na własność Gminy Miasta Rzeszowa porzuconego pojazdu, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego,

2) Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta (Prezydent) w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu (Gminy Miasta Rzeszowa), a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

Opublikował(a): 22.05.2015 12:15, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 06.03.2013 13:54, Dyrektor Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22282416
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl