Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LIV/68/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r

Uchwała Nr LIV/68/2006  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 lutego 2006 r.

 
w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 pkt 4, art. 80 ust. 2 i 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz.U z 2005 r. Nr 37, poz. 331)

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Nizinnej 30 przekształca się, tworząc placówki opiekuńczo-wychowawcze:
1) Dom Małego Dziecka – placówka interwencyjno-socjalizacyjna
2) Dom dla Dzieci i Młodzieży – placówka socjalizacyjna
3) Ośrodek Wsparcia Dziennego – placówka wsparcia dziennego.


§ 2

 

Placówki wymienione w § 1 łączy się tworząc placówkę wielofunkcyjną o nazwie – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie.

 

§ 3

 

Wykonywanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od 1 lipca 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Waldemar Szumny

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach dochodzenia do standardów mogą przekształcać się w placówki wielofunkcyjne łączące działania interwencyjne, socjalizacyjne
i inne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. określa standardy usług oraz opieki i wychowania obowiązujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z którymi w placówce  zapewniającej całodobową opiekę ciągłą nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci.
Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie obejmuje całodobową opiekę 60 wychowanków od urodzenia do 18 roku życia, i jako niezgodne z obowiązującymi standardami określonymi w wymienionym wyżej Rozporządzeniu, wymaga dokonania zmian dostosowujących istniejącą placówkę do wymagań ustawowych.
Placówka posiada korzystną bazę lokalową, którą tworzą dwa odrębne budynki połączone łącznikiem, pozwalającą na zorganizowanie oddzielnych placówek, z odrębnym wejściem.
Starsi wychowankowi będą zajmować jeden z budynków a opiekę nad tą grupą sprawować będą nauczyciele-wychowawcy. Stworzy to warunki do właściwego ukierunkowania pracy opiekuńczo-wychowawczej, dostosuje
ją do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Uchroni młodsze dzieci przed negatywnym wpływem starszych wychowanków, którzy trafiają do placówki z dużym bagażem różnych doświadczeń życiowych, niejednokrotnie przejawiają zaburzenia zachowania bądź też objawy demoralizacji.
W drugim budynku znajdą miejsce młodsze dzieci, wymagające opieki i nadzoru medycznego. Opiekę nad tą grupą dzieci sprawować będą pielęgniarki i opiekunki dziecięce. W tej części obiektu funkcjonował będzie również gabinet lekarski.
Od 1 stycznia 2005 r. przy Domu Dziecka Nr 2 funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci zamieszkujących w środowisku rodzinnym  znajdujących się w trudnej sytuacji. Doświadczenia niespełna roku działalności Ośrodka pozwalają stwierdzić, że ta forma wsparcia dziecka i rodziny jest ze wszech miar zasadna. Pozwoli uchronić dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji przed drastycznym rozwiązaniem jakim jest umieszczenie w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Opiekę nad dziećmi umieszczającymi do Ośrodka Wsparcia Dziennego zabezpieczają nauczyciele –wychowawcy zatrudnieni w Domu Dziecka.
Zespół Placówek obsługiwany będzie przez jedną administrację, jednego lekarza i kadrę medyczną oraz jedną kuchnię i pralnię.
Przyjęcie przedstawionej uchwały umożliwi spełnienie wymogów nowej ustawy o pomocy społecznej.

Opublikował(a): 27.10.2016 10:59, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 29.09.2008 12:24, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22492430
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl