Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zarządzenie Nr 11/90 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 marca 1990 r.

Zarządzenie Nr 11/90
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia  15 marca 1990 roku

 

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 
Na podstawie § 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej /Dz. U. Nr 25, poz. 128 / oraz uchwały nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
zarządza się co następuje:

 
§ 1

 

1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 1990 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej „Ośrodkiem„ jako jednostkę budżetową powiązaną z budżetem miasta i finansowaną z tego budżetu oraz podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje miasto Rzeszów.

 
§ 2

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1/ diagnostyka jednostkowa i środowiskowa /rozpoznanie, analizowanie potrzeb, sytuacji życiowych, materialnych jednostek i ich rodzin oraz wszelkich uwarunkowań środowiskowych  dla celów pomocy społecznej/,

2/ sporządzanie planów rozwoju wszelkich form świadczeń i usług w zakresie pomocy społecznej,

3/ bezpośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej, w tym organizowanie opieki i usług domowych,

4/ pośrednie udzielanie świadczeń poprzez zlecanie ich do realizacji innym instytucjom, organizacjom społecznym bądź osobom fizycznym w ramach środków z budżetu terenowego oraz nadzorowanie i ocena sposobu i jakości ich wykonania,

5/ organizowanie i nadzór nad działalnością opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez żłobki,

6/ współpraca w zakresie pomocy społecznej z organami samorządu terytorialnego, z instytucjami i organizacjami społecznymi, jednostkami org. kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych
oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i zadań w tym zakresie,

7/ aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz pomocy społecznej.

 

§ 3

 

Organizacje wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Ośrodka określa jego statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiceprezydent Miasta

mgr Józef Kwiatek

 


 

Opublikował(a): 27.10.2016 10:59, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 29.09.2008 12:14, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550124
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl