Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon: 17 853-52-81 do 85
Fax:  17 862-90-20
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl
www: www.spzoz1.rzeszow.pl
Skrytka ESP: /SPZOZNr1/SkrytkaESP

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr n. ekon. Grzegorz Materna
Siedziba: Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon: 17 853-25-60
Kompetencje: zarządzanie Zespołem, decyzje kadrowe, decyzje finansowe, decyzje medyczne.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000056185 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000009958 prowadzącym działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
2. Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
3. Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa
4. Statutu
 

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r.

Zarządzenie Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r. i Zarządzenia Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r.

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzenia Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r. i Zarządzenia Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r.

Regulamin Organizacyjny - tekst jednolity

Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. i Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Zarządzenie Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r. i Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r. i Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Zarządzenie Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r. i Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r.

Zarządzenie Nr 151/2018  z dnia 29.10.2018 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. i Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r.

Zarządzenie Nr 183/2018  z dnia 17.12.2018 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. , Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. i Zarządzenia Nr 151/2018 z dnia 29.10.2018 r.

Zarządzenie Nr 25/2019  z dnia 01.03.2019 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. , Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. , Zarządzeniem Nr 151/2018 z dnia 29.10.2018 r. i Zarządzenia Nr 183/2018 z dnia 17.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 77/2019  z dnia 24.06.2019 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. , Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. , Zarządzeniem Nr 151/2018 z dnia 29.10.2018 r. , Zarządzenia Nr 183/2018 z dnia 17.12.2018 r., i Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 01.03.2019 r.

Zarządzenie Nr 99/2019  z dnia 5.08.2019 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. , Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. , Zarządzeniem Nr 151/2018 z dnia 29.10.2018 r. , Zarządzenia Nr 183/2018 z dnia 17.12.2018 r., Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 01.03.2019 r. i Zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Zarządzenie Nr 137/2019  z dnia 28.10.2019 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r., Zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 21.05.2018 r. , Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 10.08.2018 r. , Zarządzeniem Nr 151/2018 z dnia 29.10.2018 r. , Zarządzenia Nr 183/2018 z dnia 17.12.2018 r., Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 01.03.2019 r., Zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 24.06.2019 r. Zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 5.08.2019 r.i

Struktura organizacyjna

Statut
zmiana statutu z 25 marca 2014 r.
zmiana statutu z 01 marca 2016 r.
zmiana statutu z 14 czerwca 2016 r.
zmiana statutu z 19 czerwca 2018 r.
zmiana statutu z 26 lutego 2019 r.
Statut - tekt jednolity.

 

Tryb działania

 

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1.

Szczegółowe harmonogramy pracy lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 2.
 

Zadania

I. Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

  1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
    • szpitalnych
    • innych niż szpitalne
  2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.


 

II. Zadaniem Zespołu jest również realizacja zadań dydaktycznych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów oraz zadań badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczniczych.
Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) .

Majątek

Wysokość opłat

Wysokość opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 30.08.2019 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie zmieniające Nr 128/2019 z dnia 4.10.2019 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 133/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.11.2016 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.Budżet - nie prowadzi

 

Bilans

- za 2004 rok
- za 2005 rok
- za 2006 rok
- za 2007 rok
- za 2008 rok
- za 2009 rok
- za 2010 rok
- za 2011 rok
- za 2012 rok
- za 2013 rok
- za 2014 rok
-
za 2015 rok
-
za 2016 rok
-
za 2017 rok
-
za 2018 rok

Rachunek zysków i strat

-za 2013 rok
-za 2014 rok
-za 2015 rok
-za 2016 rok
-za 2017 rok
-za 2018 rok

Kontrole

- za 2014 rok
- za 2015 rok
- za 2016 rok
- za 2017 rok
- za 2018 rok
- za 2019 rok


Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzona jest składnica akt w Szpitalu Miejskim
im. Jana Pawła II, w której znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zespołu. Dane z prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym podmiotom i organom zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz procedurą: „Udostępnianie dokumentacji medycznej” na podstawie złożonego wniosku.
2. Koszt udostępnienia dokumentacji ponosi pacjent/przedstawiciel ustawowy/osoba upoważniona przez pacjenta, wnioskujący organ lub podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości określonej w Zarządzeniu Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologii z Pooddziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistyki

Informacje nieudostępnione

 

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330 t.j.)

Opracował - Grzegorz Materna –  Dyrektor

Zatwierdził - Grzegorz Materna –  Dyrektor

 

Opublikował(a): 30.12.2019 12:11, Paweł Szuba
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:00, Grzegorz Materna
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21784140
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl