Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 wraz w Prognozną oddziaływania na środowisko

 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

 

Stosownie do art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 199,poz 1227 ze zm.) i zgodnie z zapisami art. 17 ust.4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska(tekst  jednoli ity:Dz.U.z 2008 r.N r  25, poz 150     ze zm.)

 PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

Projektem dokumentu pn.:

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RZESZOWA DO ROKU 2025 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA   ŚRODOWISKO

 


JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH:

 

Na opinie, uwagi i wnioski czekamy od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r.

 

 

1) Wszystkie zgłoszone opinie, uwagi  wnioski zostaną rozpatrzone przez  Prezydenta Miasta Rzeszowa .  Zasadne wnioski zostaną umieszczone w Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025 i Prognozie oddziaływania na środowisko.

2) Z konsultowanym projektem dokumentu można zapoznać się:

  • w załączeniu poniżej,
  • w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ul. Słowackiego 9,35-060 Rzeszów, sekretariat (I  piętro), tel. 17 748 49 00, od poniedziałku do piątk w godz.7:00 do 15:00.

3) opinie, uwagi i wnioski można składac za pomocą formularza (załącznik do pobrania):

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: brmr@erzeszow.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Miasta", bez konieczności opatrywan ia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
  • piisemnie w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
  • pocztą na  adres  Biura Rozwoju  Miasta Rzeszowa (ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów).

4) Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października  200r. o  udostępnianiinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziywania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Formularz konsultacyjny


DOKUMENTY STRATEGII:

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych 

Projekt Uchwały Rady miasta Rzeszowa w sprawie Strategii Rozwoju Miasta do 2025 r.

Załącznik nr 1 - Raport o stanie miasta - Przekształcenia strukturalne i tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeszowa w 2015 r.

Załącznik nr 2 - Katalog kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia  oraz mocne i słabe strony rozwoju Rzeszowa w 2015 roku

Załącznik nr 3 - Wizja i misja Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 r.

Załącznik nr 4 - Główne i szczegółowe cele strategiczne Rozwoju Miasta Rzeszowa

Załącznik nr 5 - Przedsięwzięcia i działania służące realizacji Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2025 r."
 


Opublikował(a): 19.11.2015 14:04, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 19.11.2015 12:42, Anna Raińczuk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22399907
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl