Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE KOREKTY 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

DLA GMINY MIASTO RZESZÓW DO ROKU 2023

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).

 Prezydent Miasta Rzeszowa

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu skorygowanej wersji dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, przyjętego Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r., zaktualizowanego Uchwałą Nr XLVI/1011/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2017 r., w zakresie zmian wprowadzonych w wyniku oceny dokumentu dokonanej przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Konsultacje społeczne trwać będą od 16 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.

Uwagi i wnioski do skorygowanej wersji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, będzie można składać z użyciem formularza zgłaszania uwag za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej:

- na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  fax. 017 87 54 105  

- na adres: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro),

 • ustnie do protokołu  w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro)

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: mkz@erzeszow.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne- rewitalizacja”, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

   

Uwagi i wnioski można składać do dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią skorygowanej wersji dokumentu oraz zebranie uwag i opinii.

Projekt skorygowanej wersji dokumentu do wglądu dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Targowa 3, pokój nr 320), natomiast w wersji elektronicznej na BIP Miasta Rzeszowa (do pobrania poniżej).

 

Zakres najważniejszych zmian wprowadzonych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” obejmuje:

 1. Uaktualnienie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF", z którego usunięto zadania związane z rewitalizacją Parku Sybiraków, modernizacją Parku przy ul. Rycerskiej oraz budową otwartej tężni solankowej w Parku przy ul. Rycerskiej. W odniesieniu do w/w zadań, Komisja opiniująca przedsięwzięcia do LPR podjęła decyzję o ich umieszczeniu na liście przedsięwzięć uzupełniających w rozdziale 8. Zadania te ujęto w ramach przedsięwzięć pn. "Zagospodarowanie zdegradowanego Parku przy ul. Rycerskiej wraz z budową otwartej tężni solankowej" oraz "Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych". Do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" dodano natomiast zadanie związane z adaptacją lokalu przy ul. Plac Wolności 4, celem dostosowania go do potrzeb utworzenia placówki wsparcia dziennego.
 2. Uaktualnienie listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w rozdziale 7, a także informacji na temat przewidywanych kosztów, źródeł finansowania oraz lat ich realizacji.
 3. Zmianę nazw przedsięwzięć społecznych planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, tj. "Po stronie rodziny" oraz "Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie" (wcześniej: "Siła w rodzinie" oraz "Razem na podwórku - rozwiń skrzydła") - założenia przedsięwzięć i ich lokalizacja pozostają bez zmian.
 4. Uaktualnienie opisów podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod kątem zobrazowania ich wpływu na eliminację negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji w różnych sferach (ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej).
 5. Przebudowę rozdziału 8 w związku z usunięciem z LPR pięciu przedsięwzięć, które zostały zakwestionowane w toku weryfikacji merytorycznej dokumentu prowadzonej przez Zespół ds. Rewitalizacji.
 6. Przebudowę rozdziału dotyczącego komplementarności przedsięwzięć poprzez dodanie do niego tabeli ukazującej komplementarność pomiędzy podstawowymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi i społecznymi.
 7. Aktualizację zawartych w Załączniku nr 1 do LPR informacji uzasadniających wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie w odniesieniu do listy przedsięwzięć zawartych zarówno w rozdziale 7, jak i rozdziale 8.

 

 

Do pobrania:

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych skorygowanej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Skorygowana wersja dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

Formularz zgłaszania uwag

 

Szczegółowe informacje na temat opracowania przez Gminę Miasto Rzeszów Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępne są na BIP Miasta Rzeszow w zakładce "Rewitalizacja: http://s.bip.erzeszow.pl/pozostale-sprawy/rewitalizacja/rewitalizacja

 

W przypadku wątpliwości bądź pytań dotyczących konsultacji społecznych, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pokój 320 - III piętro

tel.: 17 875 47 23, 17 875 44 77

e-mail: mkz@erzeszow.pl

Opublikował(a): 16.11.2017 10:57, Dominika Zięba
Wytworzył(a): 02.09.2016 13:50, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22393354
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl