Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2081)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”,
 


Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2013r. o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa ptz), miasta spełniające określone kryteria demograficzne, zostały zobowiązane do przyjęcia w drodze uchwały planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie – planu transportowego), obejmującego sieć komunikacyjną, której są organizatorem. Rada Miasta Rzeszowa zobligowana została więc do uchwalenia planu transportowego (i konsekwentnie jego aktualizacji) dotyczącego komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Plan Transportowy winien być zaktualizowany celem spełnienia wymogów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a i 2a -2c w/wym. Ustawy ptz, w brzmieniu nadanym (art. 80) ustawą z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. DzU.2019, poz. 1124).

Opracowany został dokument pn. „Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, który w dniach od 23 grudnia 2019r. do 14 stycznia 2020r. powinien zostać poddany konsultacjom społecznym. Wykonanie uprzednio Analizy kosztów i korzyści zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności było niezbędne do opracowania i przyjęcia zmian w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planie transportowym), o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Na uwagi czekamy do 14 stycznia 2020r.
Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w uaktualnionym „Planie Transportowym pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”
 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się poniżej.
W dniach konsultacji społecznych projekt aktualizacji planu zostanie opublikowany na stronach BIP Miasta Rzeszowa oraz portalu komunikacyjnym miasta: http://plan.rtm.erzeszow.pl, wyłożony do wglądu siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul.Trembeckiego 3, w Punkcie Obsługi Podróżnego na Dworcu Lokalnym, przy ul. Towarnickiego oraz w Punkcie Obsługi Podróżnych w Galerii Plaza, przy ul. Rejtana w Rzeszowie. Z dokumentem zaznajomić się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (ZTM w Rzeszowie oraz Dworzec Lokalny) oraz w POP Galeria Plaza od poniedziałku do soboty w godzinach 10-17:30.
 

Uwagi można składać za pomocą formularza (załącznik do pobrania):
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl, z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji Planu Transportowego Rzeszowa na lata 2014-2020”, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
•    ustnie do protokołu, w siedzibie ZTM w Rzeszowie, ul.Trembeckiego 3, pok. 26,
•    pocztą na adres ZTM w Rzeszowie (ul.Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki do pobrania:
•    Uchwalony „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”
•    Projekt aktualizacji Planu
•    Formularz składania uwag

Opublikował(a): 19.12.2019 14:34, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 18.12.2019 12:21, Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550111
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl