Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie-AR.6733.66.14.2017.GU66

29.12.2017 13:08
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowo-napowietrznej LPN SN 15 kV w ramach zadania pt. „Modernizacja LPN 15 kV od km 154.900 1.kolej.nr 91 do PT Rogóżno” na działkach nr ew. 815/1 i 821 w obr. 220 w Rzeszowie.

Obwieszczenie –SR-III.6131.268.2017

29.12.2017 12:15
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji z dnia 29 grudnia 2017r. znak SR-III.6131.268.2017 zezwalającej na usunięcie 2 sztuki drzew rosnących na działce nr 16/8 w Rzeszowie.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - SR-II.6220.4.2017

29.12.2017 11:04
Obwieszczenie o wydaniu postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej” na działkach w obrębie 227 Rzeszów – Bzianka.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie – WOOŚ.4200.2.2017.AH.25

29.12.2017 10:52
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia alei Rejtana z ulicą Ciepłowniczą.

Obwieszczenie SR-III.6131.355.2017

28.12.2017 12:11
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron, że na wniosek Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na działkach nr 321/126, 315/1, 298/2, 298/3, 298/4 w obrębie nr 207 położonych przy ul. Sienkiewicza 1, ul. Konopnickiej 3, ul. Szwoleżerów 1, 3, 5 w Rzeszowie.

Obwieszczenie SKO w Krośnie - SKO.4170.42.934.2017

27.12.2017 12:10
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa 13 lipca 2017 r., znak: SR-II.6220.32.2014 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok” na działkach w obrębach: 211 Rzeszów – Zwięczyca, 223 Rzeszów – Zwięczyca II i 225 Rzeszów – Budziwój.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie - WOOŚ.422.1.2017.AT.25

27.12.2017 09:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce nr ew. 1397 w obrębie 221 położonej przy ul. Św. Marcina w Rzeszowie o powierzchni 0,2235 ha.

Zawiadomienie SR-IV.6341.144.2017

22.12.2017 13:35
postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku pani Edyty Dróżdż, pana Jacka Dróżdż oraz pana Wojciecha Buczek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok, dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacji oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działce numer 733/2 w Rzeszowie”, na działkach o numerach: 733/2, 748/4, 763, 776/2, 1080/10, 1080/79 obręb nr 211 w Rzeszowie, gm. Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.180.2015.PC z dnia 13.01.2016 w zakresie dotyczącym szczególnego korzystania z wód.

Zawiadomienie SR-IV.6341.145.2017

22.12.2017 13:30
Postępowanie administracyjne z wniosku wniosku Pana Marcina Rusinka – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Wisłok w km 67+780 gazociągiem średniego ciśnienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn125x7,1 MOP=0,5MPa w rurze osłonowej PE100 SDR17,6 dn180 metodą przewiertu sterowanego; wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Obwieszczenie - SR-III.6131.305.2017

22.12.2017 11:47
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z siedzibą przy ul. Granicznej 6 w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2017r. znak SR-III.6131.305.2017 udzielającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1614/13 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Krzywoustego 6 w Rzeszowie oraz odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1614/13 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Krzywoustego 6 w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6733.70.11.2017.KR70

22.12.2017 10:32
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

obwieszczenie - AR.6733.53.12.2017.WR53

21.12.2017 13:48
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej preizolowanej wysokich parametrów w rejonie ul. Wiktora w Rzeszowie”

Obwieszczenie AR.6733.52.9.2017.GR52

21.12.2017 10:39
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 936/11, 936/18 w obr. 213 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.68.15.2017.BS68

21.12.2017 09:01
„Budowa sieci wodociągowej PE100” na działkach nr 4729, 4739, 4755/2, 4756 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Zielone Wzgórze.

Obwieszczenie - SR-III.6131.301.2017

21.12.2017 07:43
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji z dnia 20 grudnia 2017r. znak: SR-III.6131.301.2017 zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1239/17 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Langiewicza 14 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.64.22.2017.EP64

20.12.2017 09:11
budowa oświetlenia ulicznego części drogi miejskiej na działkach nr 2436, 2420, 2179/2, 2178, 2141/1, 2141/4, 2142, 2141/3 obr.209 w Rzeszowie przy ul. Kiepury

obwieszczenie - AR.6733.53.10.2017.WR53

20.12.2017 08:23
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci magistrali wodociągowej DN800” w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm w rejonie Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie”, na działce nr 408/50 obr. 214 w Rzeszowie

Zawiadomienie SR-IV.6341.139.2017

19.12.2017 15:00
Postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Piotra Kawalca prowadzącego działalność pod nazwą Deweloper APKLAN, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% = 200,82 m n. p. m. w rejonie rzeki Wisłok w km 74 + 794

Obwieszczenie - SR-III.6131.277.2017

19.12.2017 14:22
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Lokali przy ul. Skłodowskiej 1A w Rzeszowie reprezentowanej przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” z siedzibą przy ul. Granicznej 6 w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2017r. znak SR-III.6131.277.2017 udzielającej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1688 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Skłodowskiej 1A w Rzeszowie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - SR-II.6220.46.2017

19.12.2017 12:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 5964/16 w obrębie 222 Rzeszów – Przybyszówka II.

Obwieszczenie - SR-III.6131.350.2017

19.12.2017 11:59
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 508/15 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Sportowej 12 w Rzeszowie oraz 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 508/19 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Sportowej 21 w Rzeszowie.

Obwieszczenie –SR-III.6131.349.2017

19.12.2017 11:51
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Chmaja 9 i 1 sztuki drzewa przy ul. Krzywoustego 3 w Rzeszowie.

Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego - I-V.746.2.48.2017

19.12.2017 09:49
Obwieszczenie i informacja o wydaniu decyzji z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 2/48/17, znak: I-V.746.2.48.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1 obręb 213 Baranówka, na terenie miasta Rzeszowa, w ramach zadania: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 mm od ul. ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko”, na terenie kolejowym zamkniętym” .

Obwieszczenie - AR.6733.69.21.2017.AW69

19.12.2017 09:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świętokrzyskiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie”
Ilość odwiedzin: 22282054
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl