Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie - AR.6733.51.11.2019.MR51

30.12.2019 11:17
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 112/5, 113/1, 114/2 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego.

Obwieszczenie - SR-II.6220.50.2019

27.12.2019 13:10
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku CIS Sp. z o.o., Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Leśniewską-Bukała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnym, częścią usługową wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w tym: mury oporowe, zbiornik retencyjny, zbiornik p.poż. i miejsca postojowe naziemne przy ulicy Podwisłocze w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 1074/104, 1074/106, 1074/107, 1074/110, 1074/112, 1074/129, 1074/130, 1074/131, 1074/132, 1074/133, 1074/134, 1074/135, 1074/136 w obrębie 208 Nowe Miasto w Rzeszowie.

Obwieszczenie SR-III.6131.236.2019

27.12.2019 11:24
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Krakowskiej 5a w Rzeszowie

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie – WOOŚ.420.18.13.2018.AW.49

27.12.2019 08:44
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, przewidzianego do realizacji w m. Rzeszów.

Obwieszczenie AR.6733.72.23.2019.KC72

23.12.2019 15:12
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia( do 0,5MPa) z rur Pe100 SDR17,6 dn225 i dn90” na działkach nr 1891/1, 1891/2, 1891/5 obr. 0001 Boguchwała i na działkach 295, 299, 269, 273, 272, 561/2, 534, 536, 539, 540, 543/3, 543/5, 545, 548, 549/1, 549/2, 550/3, 551/9, 550/8, 551/1, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 543/1, 562, 514/8, 517/9, 516/3, 517/1, 519/2 obr. 225, Rzeszów, ul. Senatorska wraz z przekroczeniem Wisłoka w msc. Boguchwała.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP

23.12.2019 15:08
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Obwieszczenie - AR.6733.53.12.2019.WR53

23.12.2019 14:23
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Odcinki sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Piekarskiej w Rzeszowie"

Obwieszczenie – SR-II.6220.26.2019

20.12.2019 15:26
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie”.

Obwieszczenie AR.6733.70.34.2019.MS70

20.12.2019 15:18
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 870/3, 870/4, 875/4, 875/8, 877/3, 877/5, 877/6, 877/7 obr. 228 położonych przy ul. Wierchowej w Rzeszowie” - decyzja

Obwieszczenie SR-III.6131.245.2019

20.12.2019 12:25
Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie rozpatrzenia wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie, dotyczącego udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1530 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Chmaja 1 w Rzeszowie.

Obwieszczenie SR-III.6131.222.2019

20.12.2019 12:00
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2019r. znak SR-III.6131.222.2019 dotyczącej odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuki drzew rosnących przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie

Obwieszczenie - AR.6733.72.14.2019.KL72

20.12.2019 11:45
„Sieć kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 2234/4, 2280, 2303/12, 2303/8, 2303/7, 2303/6, 2303/5, 2303/4, 2303/3, 2303/11, 2303/10, 2303/9 i 2234/3 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Liliowej.

Obwieszczenie - AR.6733.71.22.2019.AS71

20.12.2019 11:06
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr1594/5, 1594/6, 1594/7, 1594/8 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

Obwieszczenie - AR.6733.72.27.2019.KC72

20.12.2019 09:43
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr 636/7 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

obwieszczenie - AR.6733.53.11.2019.WR53

18.12.2019 15:43
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przepięcie sieci wodociągowej z I na II strefę zasilania dla budynków mieszkalnych przy ul. Malczewskiego 5, 7, ul. Bohaterów 30 oraz ul. Szarych Szeregów 3 w Rzeszowie"

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie – WOOŚ.420.18.11.2019.AT.38

18.12.2019 14:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu przy ul. Dworaka w Rzeszowie wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i kanalizacją deszczową w ramach zadnia pn.: „Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej”.

Zawiadomienie o zakończeniu zbiarania materiału dowodowego - SR-II.6220.83.2016

18.12.2019 13:07
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. Droga Południowa”.

Obwieszczenie SR-III.6131.278.2019

18.12.2019 10:33
Zawiadomienie stron o wniosku złożonym przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie, dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 300/128 w obrębie nr 213 położonej przy ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 33 w Rzeszowie.

Obwieszczenie SR-III.6131.262.2019

18.12.2019 10:22
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania dnia 18 grudnia 2019r. znak SR-III.6131.262.2019 w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ul. Krzyżanowskiego 18 i przy ul. Krakusa 5, 11 w Rzeszowie

Obwieszczenie AR.6733.72.25.2019.KC72

17.12.2019 10:59
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1249/14, 1250/3 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.

Obwieszczenie - SR-III.6131.282.2019

17.12.2019 10:10
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1237 w obrębie nr 214 ; 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1242 w obrębie nr 214 ; 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 154/29 w obrębie nr 214 ; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1253 w obrębie nr 214 ; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1236 w obrębie nr 214 ; 5 sztuk drzew rosnących na działce nr 1262 w obrębie nr 214 ; 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 97/71 w obrębie nr 214; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1239 w obrębie nr 214; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 97/73 w obrębie nr 214 p; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 129/68 w obrębie nr 214 ; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1250 w obrębie nr 214 oraz 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1282 w obrębie nr 214 .

obwieszczenie AR.6733.55.10.2019.IB55

17.12.2019 08:09
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie AR.6733.54.3.2019.BP54

16.12.2019 15:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Łącznik komunikacyjny pomiędzy budynkiem Kliniki Hematologii a budynkami B, BG, A szpitala, na działce nr 1051/2 i części działki nr 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Szopena”

Obwieszczenie - AR.6733.63.9.2019.LL63

16.12.2019 13:35
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 487, 490/4, obr. 218 w Rzeszowie przy ulicy Konfederatów Barskich.

Obwieszczenie AR.6733.65.26.2019.AG65

16.12.2019 13:33
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach 1883/4, 1884, 1902/3 obr. 221 położonych w Rzeszowie przy ul. Braci Aletańskich
Ilość odwiedzin: 22282023
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl