Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zgłoszenia - 2016 r.

 

 

ZGŁOSZENIA 2016 - Prawo budowlane

 

 

L.p.

data doręczenia zgłoszenia organowi

imię i nazwisko lub adres  i nazwa Zgłaszającego

adres i opis zgłaszanego obiektu

informacje o braku sprzeciwu

data wniesienia sprzeciwu

wycofanie wniosku

data publikacji zgłoszenia

1.     

2016-01-07

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Rzeszów Sp.z o o  35-051 Rzeszów ul.Staszica 24  

 Budowa sieci cieplnej do osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego "Nasz Gaj"przy ul.Tęczowej w Rzeszowie na dz.1137/2 1605 1610 obr.211  dz.1908  7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/12 7/13 obr.210 dz.1077/3 1077/11 1077/2 1077/5 obr.208

2016-01-14

 

 

 

2.     

2016-01-14

 Tomasz Mazur

 Sławomir Mazur

 Odcinkek sieci kanalizacji sanitarnej

 Odcinek sieci kanalizacji deszczowej

działka nr 321/4, 2082, 2101, 2102/8, 2102/5, 2102/4, 2102/3 ul. Wieniawskiego Rzeszów

 

2016-02-22

 

 

3.     

2016-01-20

 PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 4

 Budowa przyłączy elektroenergetycznych SN/NN wraz z wnętrzową stacją transformatorową dla przyłączenia obiektu handlowo-usługowo-biurowo-mieszkalnego przy ul. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, na działkach nr 1336/3, 1336/2, 1337/1, 1334/9, 2010/5, 1334/10, 1334/7, 2010/4, 1326/11, 1326/17, 1332/7, 1332/6, 1332/5, 1083/109, 1324/7, 1333/5, 1333/3 obr. 207

 

 

 2016-01-29

 

4.     

2016-01-27

Krzysztof Staszewski

Przebudowa istn.bud.mieszkalnego na dz.954/2  obr.214 ul.Modrzewiowa w Rzeszowie

2016-02-26

 

 

 

5.     

2016-01-28

 Małgorzata Książek

 Budynek mieszkalny jednorodzinny  z wew.inst.wody kanalizacji sanit.gazu energii i centralnego ogrzewania na dz.797/6 obr.224 ul.Mokra Strona w Rzeszowie

 

 2016-02-26

 

 

6.     

2016-01-29

 Gmina Miasto Rzeszów  ul.Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Budowa sieci wodociągowej w Rzeszowie przy ul.Karkonoskiej dz.: 273/3, 272/6, 265, 260, 259/2, 251, 250, 249, 245, 244, 243/2, 205, 204/9, 239/9, 192/1, 181, 193, 198/3, 199/1, 239/5, 239/4, 206, 212/5, 212/6, 214/3, 214/2, 222/6, 222/5, 223/1, obr. 223

2016-02-11

 

 

 

7.     

2016-02-29

PGE Dystrybucja SA ul.Garbarska 21A 20-340 Lublin

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nW ,dojazd,utwardzenie terenu i budowa  przyłączy kablowych  nN na dz.66 68/1 68/2 obr.219 ul.Litewska

2016-03-30

 

 

 

8.     

2016-03-04

Piotr i Renata Majkut

 Zgłoszenie rozbudowy istniejącego buynku mieszkalnego-zabudowa i zadaszenie tarasu nad garażem przydomowym na dz.778/10 obr.221 przy ul.Jaklińskiej w Rzeszowie

2016-04-04

 

 

 

9.     

2016-03-04

 Michał Kostrz

Zgłoszenie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na dz.420/2 obr.224 przy ul.Doliny Strugu

2016-04-05

 

 

 

10.   

2016-03-08

DevelopRes Sp. z o.o. ul.Architektów 1/45 35-082 Rzeszów

 Budowa i przebudowa sieci  kanalizacji deszczowej z przyłączami ,sieci kanalizacji sanitarnej z przył.sieci wodociągowej  oraz ciepłowniczej z przyłączami iprzebudowa sieci elektroenerget na dz.2282/2 2284 ,2467/4 2283 2497/10, 2294/2, 2127/2,2295,2128,2293/7,2293/10,2293/2, 2465/3 2464,2467/6 2468,2467/14,2278/12,2278/13,2486/4 ,2486/5 ,2144/13,2144/82144/5,2467/13,2467/12 obr.212 przy.ul.Architektów w Rzeszowie

2016-04-08

 

 

 

11.   

2016-03-09

 Ryszard Pacześniak

 Budowa sieci wodociągowej na dz. 1531,1533/1,1533/4,1533/8,1533/7 obr. 210 w Rzeszowie przy ul. Malowniczej.

2016-03-16

 

 

 

12.   

2016-03-11

 Danuta Bąk

 Zgłoszenie przebudowy i remontu budynku mieszkalnego na dz.511/1 obr.225 ul.Porąbki w Rzeszowie

 

2016-04-12

 

 

13.   

2016-03-11

 Małgorzata i Marek Pasterz

 Budowa sieci wodociągowej na dz. 2175/6, 2174/4, 2173/6, 2172/13, 2172/4, 2172/5 obr. 209 w Rzeszowie ul. Herberta.

 2016-04-05

 

 

 

14.   

2016-03-23

Damian Mirecki

Przebudowa /rozbudowa/istn.tarasu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz.2117/4 obr.211 ul.Podgórskiego  Rzeszów

2016-04-29

 

 

 

15.   

2016-03-31

 PGE Dystrybucja S.A ul.Garbarska 21A   20-340 Lublin

Wykonanie linnii kablowych SN o łącznej             długości 284 m posadowienie kontenerowej stacji trafo .wykonanie linii kablowych nN na dz.943/2 941 940 939 945/3 943/1 321 obr.210 ul.Strażacka w Rzeszowie        

 

2016-04-25

 

 

16.   

2016-04-12

PGE Dystrybucja SA z/s w Lublinie ul.Garbarska 21A  Lublin

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN "RS HOFFMANOWA" oraz sieci elektroenergetycznej ,budowa zjazdu  i rozbiórka istn,bud.stacji transformatorowej na dz.1233/2,890/10,890/9,891/1 881/2,881/10,1234/22 obr.207 ul.Mochnackiego i Hoffmanowej w Rzeszowie

 

2016-04-20

 

 

17.   

2016-04-08

PGE Dystrybucja S. A . O/Rzeszów ul.8 Marca 8 35-065 Rzeszów

Budowa przyłącza kablowego SN do kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nN dla Osiedla Mieszkaniowego ul.M.Filipa na dz.2171/1, 2263, 2208,2223/1 obr.218  w Rzeszowie

2016-04-15

 

 

 

18.   

2016-03-11

VISPRO Sp.Jawna Ul.Dąbrowskiego 7 35-030 Rzeszów                                   

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla zespołu bud.mieszkalnych jednorodzinnych na dz.2241/17 2241/19 2241/10 2241/11 2241/12 2241/13  2241/14 2099/3 2095/5 2095/15 2095/16 obr.221 ul.Betańskiego Rzeszów

2016-04-27

 

 

 

19.   

2016-05-11

Gmina Miasto Rzeszów

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 75,4m ,wykonanie wpustów deszczowych i przyłączy do posesji odtworzenie drogi tłuczniowej na dz.868/7 ,899.905/2, 907, 908,909 obr.214 ul.Bukowa Rz

2016-06-10 

 

 

 

20.   

2016-06-08

 Kinga Chmiel

Nadbudowa istniejącego budynku mieszk. na dz.4877/1 i 4878  ul.Dębicka 271  Rzeszów

 

2016-06-29

 

 

21.   

 2016-06-14

 DEVELOPRES Sp. z o. o.

 Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Budynek B) na działkach nr 2740, 2741, 2741/46, 2741/40, 2741/43, 2741/44, 2741/41, 2741/50, 2741/47, 2741/49, 2741/42, 2741/48, 288/3, 2884/4, 2885/3, 2885/4 obr. 216 w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego

 

 2016-07-12

 

 

22.   

2016-06-15

 Wójcik Danuta

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1634/5, 1634/4 obr. 219 , rzeszów, ul. Paderewskiego

 

2016-07-11

 

 

23.   

2016-06-15

 Gmina Miasto Rzeszów

 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich na działkach nr 392/2, 392/3, 449/3 obr. 207 w Rzeszowie

 2016-06-24

 

 

 

24.   

2016-06-16

 PGE Dystrybucja S.A

ul. Garbarska 21A,

20-340 Lublin

 Budowa sieci elektroenergetycznej S/N,N/N oraz kontenerowej stacji TRAFO do budynków mieszkalnych A - F na osiedlu " Strażacka " w Rzeszowie dz. nr 934/2, 941, 940, 939, 945/3, 943/1, 321 obr. 210.

2016-07-05

 

 

 

25.   

 2016-07-08

PGE Dystrybucja S.A. 35-065 Rzeszów

ul. 8-go Marca 8

Kontenerowa stacja transformatorowa oraz linia kablowa SN-15 kV na działkach nr 2740, 2741/21, 21741/43, 2741/44, 2741/50,... obr. 216 w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego

 

 

     2016-07-28

 

26.   

2016-08-19

Danuta Wójciak

 Budowa budynku mieszkalnego na działce nr1634/5 obr.219 ul.Paderewskiego  w Rzeszowie

 

2016-09-14

 

 

27.   

 2016-08-05

 MPEC - Rzeszów Sp. o. o.

ul. Staszica 24

35-051 Rzeszów

 Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn 160 mm przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie od  pkt. C do pkt. D na dz. 1545/3, ... obr. 212

 2016-09-06

 

 

 

28.   

2016-09-09

 Marek Przyszlak

ul. Ofiar Katynia 12/47

35-209 Rzeszów

 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do bud. mieszk. jednorodz., budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa połączenia komunukacyjnego z drogą wewn. -  na dz. 1785/3, 1785/2, 1741, 1744, 1732/2, 1743, 1685 obr. 222 przy ul. Stadionowej w Rzeszowie

 

 2016-10-06

 

 

29.   

2016-09-14

 PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Rzeszów

ul. 8-go Marca 8

35-065 Rzeszów

 Ustawienie prefabrykowanej stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektr. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego, działki 2741/43, 2741/50

 2016-09-29

 

 

 

30.   

2016-09-19

 Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1

35-064 Rzeszów

 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Przybosia z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Osolińskich o łącznej dł. 181 m wraz z sięgaczami i studniami

2016-10-19

 

 

 

31.   

2016-09-21

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Naruszewicza 18 35-055 Rzeszów

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w rejonie Św.Floriana i Kwarcowej Etap I

 

2016-10-11

 

 

32.   

2016-09-28

 Jerzy Fura

 Przebudowa sieci wodociągowej  i budowa przyłącza wodociągowego dz.5935/8  5935/10 obr.222 ul.Łanowa

 2016-10-27

 

 

 

33.   

2016-10-11

 Modern Developer M.Tuszyński T.Międlar SC ul.Nowosądecka  4/28A  35-505  Rzeszów

Zgłoszenie budowy 6 budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych wolnostojących  z garażami ,na  działce 372/20 , 372/14, 372/18,  obr.215 ul.Tarnowska w Rzeszowie     

2016-10-18

 

 

 

34.   

2016-10-17

 Cygan Jacek

 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ,przepompownia ścieków, odcinka sieci wodociągowej  ul.Potockiego dz.419,416,415,1021/2.406/9,406/8,406/7,406/6,406/5,406/10,406/3,406/4,405, obr.220 Załęże

 

2016-11-14

 

 

35.   

 2016-10-25

 Jaromir i Anna Ślączka

ul. Mickiweicza 21/8

35-064 Rzeszów

 Budowa odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej oraz przyłączy na dz. 1244/2, 2251, 1243/16, 1243/15 obr. 221 ul. Św. Marcina

2016-11-23

 

 

 

36.   

2016-10-26

 Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1

35-064 Rzeszów

 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego z włączeniem do kanalizacji deszczowej położonej na dz. nr 1725/1

2016-11-28 

 

 

 

37.   

2016-11-02

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o.

ul. Staszica 24

35-051 Rzeszów

 Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Przemysłowej wraz z odwodnieniem na dz. nr 2021, 2183 obr. 212

2016-12-02

 

 

 

38.   

 2016-12-05

 Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

 Budowa sieci wodociągowej na dz. 1775/2, 1775/75, 1775/77, 1775/86, 1775/87, 1775/89, 1775/91 obr. 207 przy ul. Poznańskiej

2016-12-30 

 

 

 

39.   

2016-12-20

 Inżynieria Rzeszów S A 35-082 Rzeszów  ul.Podkarpacka  59 A

 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV  ,budowa linni kablowej  i złączy kablowych na działkach 269 263 264 obr.211 ul.Połonińska Rzeszów

2017-01-20 

 

 

 

40.   

2016-12-21 

Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  wraz z przebudową  odc.D1 D2  działki 975,980,981,982,983,993/2 obr.210 boczna  ul.Strazackiej 

2017-01-13 

 

 

 

41.   

2016-12-21 

Jan Cygan 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ściekow oraz sieci wodociągowej na dz.419,416,415,1021/2 ,406/9,ul.Alfreda Potockiego w Rzeszowie 

 2016-12-30

 

 

 

42.   

 2016-12-22

 Paweł Rodzeń

 Przebudowa wejścia do budynku, wjazdu do garażu oraz małej architektury na działkach nr 1407 i 1406/1, obr. 216 przy ul. B. Prusa 38 w Rzeszowie

 

 

 2017-01-05

 

43.   

 2016-12-22

 Paweł Rodzeń

  Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 1407 i 1406/1, obr. 216 przy ul. B. Prusa 38 w Rzeszowie

2017-01-04

 

 

 

Opublikował(a): 23.05.2017 10:43, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 27.06.2016 14:33, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21864913
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl