Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zgłoszenia - 2017 r.

ZGŁOSZENIA 2017 - Prawo budowlane

 

 

L.p.

data doręczenia zgłoszenia organowi

imię i nazwisko lub adres  i nazwa Zgłaszającego

adres i opis zgłaszanego obiektu

 

informacje o braku sprzeciwu

data wniesienia sprzeciwu

wycofanie wniosku

data publikacji zgłoszenia

1.     

2017-01-05

MPWiK Rzeszów Sp. z o.o. ul.Naruszewicza 18 35-055 Rzeszów

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  z przepompowniami ścieków  ul.Św.Floriana i Kwarcowa  obr.218 i 220 

 

       2017-01-30

 

 

 

2.     

 2017-01-11

 Małgorzata i Adam Janik

 

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach  337/3, 337/2, 337/3, 337/7, 342/4 obr. 223 przy ul. Karkonoskiej 

2017-02-02

 

 

 

3.     

2017-01-16 

 Marcin Smarzewski

 budowa sieci wodociągowej oraz  przyłączy przy ul.Leśmiana  na dz.42/4, 42/12, 43/7,43/6 ,14/2, 54/5,54/10 obr.224

 

 

 

 

 

4.     

2017-01-20 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1 35-064 Rzeszów

 Budowa oświetlenia ul.Ciche Wzgórze dz.2792/3 ,4467/1,4467/3,4469,4470 obr.222  w Rzeszowie

 

2017-01-27

 

 

 

5.     

2017-01-25

 Michał Kostrz

 

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1996/10 obr. 225 w rzeszowie przy ul. Budziwojskiej

 

 

 2017-02-14

 

 

6.     

2017-02-17 

Aneta Szeliga 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy  Sw.Faustyny w  Rzeszowie  na działkach2275/4,2275/5,2275/1,2274/4,2275/2,2275/3,2247/1,1135/2,1136/6,1222,1226,1161,2274,

 

2017-03-10 

 

 

 

7.     

2017-02-24 

 Maciej Koba

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz.1369/19 obr.223 ul.Wetlińska  Rzeszów 

 

 

2017-03-24

 

 

8.     

2017-02-27

 OKOOFFICE RĄCZY sp.j.

ul. Drukarska 1

35-103 RZESZÓW

 Budowa stacji transformatorowej z układem pomiarowym pośrednim, przyłączem kablowym na działce 5964/52, 5964/50 w obr. 222 w Rzeszowie

 

 

 

 

 

9.     

2017-02-28

MPECieplnej -Rzeszów Sp. z o.o. ul.Staszica 24

 Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych ul.Architektów  dz.2144/13,2144/5,2467/10 obr.212 ......

 

2017-03-24 

 

 

 

10.   

2017-03-01 

PGE Dystrybucja SA Lublin ul.Garbarska 1a

 Budowa przyłącza kablowego SN ze stacją transformatorową napowietrzną ,linii kablowych NN  oraz przebudowa przyłącza  na dz.2208/2,2244,2245,2247/4,2249/1,2247/5 obr.218  w Rzeszowie ul.Marcina Filipa

 

 

 

 

 

11.   

2017-03-07

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic; Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug”, w ramach przedsięwzięcia pn.:

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej    w Rzeszowie” -  Zadanie I, etap 1

Roboty będą prowadzone na działce /działkach nr634, 656,  698/7, 698/8, 698/13, 698/14, 698/15, 698/17, 698/18, 698/19, 698/20, 698/21, 700, 701/5, 707/1, 708/2, 709/3, 712, 713,  716/2,  716/4, 717/3, 717/6, 717/9, 719,  722/3,  723,  997,  998/9, 1001/3, 1001/5,  1003/4, 1003/5, 1003/10, 1003/12, 1003/13, 1003/14, 1003/15, 1003/19, 1003/22, 1003/23, 1003/26, 1003/27, 1007/4, 1007/12, 1007/13, 1007/14, 1007/15, 1008/26, 1008/27, 1008/28, 1008/29, 1008/32, 1008/33, 1008/34, 1008/35, 1008/39, 1008/41, 1008/42, 1008/43, 1008/44, 1008/45, 1008/47, 1011/9, 1011/12, 1012, 1013/1, 1013/13, 1013/15, 1013/16, 1013/17,  1014/3, 1014/5, 1014/8, 1014/9, 1014/11, 1014/14, 1015,  1016/3, 1016/4, 1016/5,  1017/2, 1017/3, 1019/4, 1022/3, 1022/4, 1022/7, 1022/12, 1022/14, 1022/19, 1023/1, 1023/6, 1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028/4, 1030/4, 1030/10, 1031/1, 1031/2, 1031/6, 1033,  1039/14, 1039/20, 1047/4, 1054/2, 1054/12, 1054/24, 1054/26, 1055/2, 1055/3, 1056/5, 1057, 1109/1, 1109/7,  1110/1, 1111/5, 1111/6, 1112/8, 1112/12, 1113/1, 1113/7, 1113/8, 1116/7, 1119/9, 1122/1, 1123/5, 1123/6, 1123/7, 1123/10, 1123/18, 1124, 1125,  1134/1, 1134/3, 1135, 1244/24, 1244/25, 1244/27, 1244/28, 1244/29, 1244/30, 1244/31,  1244/37, 1244/38, 1246/3, 1251/6,  1295/3, 1295/4,  1298/3, 1298/10, 1301/2, 1301/3, 1355, 1356/1,  2877/4, 2890/1, 2890/2, obr. 225 w Rzeszowie, przy ul: Herbowej, Miejskiej, Jana Pawła II, Wakacyjnej, Strzelców.
 

2017-03-14

 

 

 

12.   

2017-03-07 

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Senatorskiej, Dębinowej, Alternatywy, Lotosowej, Miejskiej i Papieskiej z wylotami do rowów W-2, W-2-8, W-2-1, oraz rzeki Wisłok” w ramach przedsięwzięcia pn.;

„Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej w Rzeszowie”- Zadanie II etap 1. Roboty będą prowadzone na działce /działkach nr: 43/4, 44/2, 46/5, 46/9, 46/11, 46/12, 46/13, 49/1, 55/3, 56/5, 64/5,  458, 562, 590, 591/2,  591/7, 591/8, 592/1, 592/4, 592/6, 593/1, 593/2, 593/5, 593/6, 595/17, 595/18, 595/19, 595/21, 595/25, 595/34, 595/35, 597/1, 597/2, 599/6, 599/7, 599/17, 599/18, 599/19, 604/1, 605/1, 606, 613, 614, 618/1, 623/2, 626/7, 626/9, 627/11,  629/1,  633/3, 634, 635/13, 637/5, 637/7, 637/16, 637/17, 637/21, 637/31, 637/32,  638/4, 638/5, 638/6, 1237, 1239, 1240, 1241/4, 1242/1, 2864 obr 225 w Rzeszowie, przy ul: Senatorskiej,  Alternatywy, Lotosowej, Śnieżnej 

 

 2017-03-14

 

 

 

13.   

2017-03-07  

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic; Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug”, w ramach przedsięwzięcia pn.: 

„Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej

 

w Rzeszowie” - Zadanie I, etap 2

 

Roboty będą prowadzone na działkach nr:

obręb 225: 1146/2, 1150/1, 1150/2, 1258/5, 1258/6, 1262, 1267, 1268, 1273/7, 1276/1, 1276/2, 1278, 1279/1, 1280/1,  1284, 1285/1, 1286/1, 1289/1, 1290/1, 1290/2, 1291, 1298/3, 1298/9, 1299/1,  1300/8, 1300/11, 1300/12, 1300/13, 1305/1, 1305/4,  1306/19, 1307, 1308/1, 1309/1, 1310/1, 1311/2, 1311/5, 1312/2, 1313/2, 1313/5, 1314/2, 1314/8, 1314/9 , 1314/14 , 1314/15 , 1314/16, 1314/17,1314/18, 1314/19, 1314/20,  1315/2, 1315/4, 1315/8,  1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/9,  1316/10, 1316/12, 1316/13, 1316/14, 1316/15, 1316/16, 1316/17, 1316/18, 1316/19, 1317/7, 1317/10,  1317/11, 1317/12, 1317/14, 1317/18, 1317/20, 1317/21, 1317/22, 1317/23, 1317/25, 1317/26, 1317/27, 1317/28,  1318/4, 1318/5, 1318/7, 1319/3, 1319/8, 1320/10, 1322/16, 1322/18, 1322/19;
obręb. 224: 14/3, 30, 75/4, 75/6, 76/2,  78/1, 79, 80/4, 80/6, 80/8, 536, 537, 538, 541, 542, 546, 550, 551, 552/1, 553/1, 554/1, 555/1, 556/1, 557/1, 558/1
w Rzeszowie, przy ul. Ustronnej, Magicznej, Chmielnej.  

 

2017-03-14

 

 

 

14.   

 2017-03-07 

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Senatorskiej, Dębinowej, Alternatywy, Lotosowej, Miejskiej i Papieskiej z wylotami do rowów W-2, W-2-8, W-2-1, oraz rzeki Wisłok” w ramach przedsięwzięcia pn.;

„Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej

w Rzeszowie” -  Zadanie II etap 2

Roboty będą prowadzone na działkach nr:

70/18, 70/20, 70/21, 70/22, 70/24, 70/26, 70/28, 70/30, 70/32, 70/33, 71/12, 74/12, 74/14,  77/11, 77/12,  77/13, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 80, 81/7, 81/8, 96/1, 98/4, 116/16, 116/17, 561/1, 579/16, 581/3, 582/1, 586/1, 594/11, 594/12, 597/2, 623/2 obr 225

1912, obr 223 w Rzeszowie, przy ul; Senatorskiej
 

 2017-03-14

 

 

 

15.   

  2017-03-07 

 

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

 Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic; Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug”, w ramach przedsięwzięcia pn.:

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej    w Rzeszowie” -  Zadanie I, etap 3

 Roboty będą prowadzone na działkach nr: 1124, 1302/3, 1303/12, 1304/9, 1305/8, 1306/16, 1322/10, 1322/17, 1323/2, 1323/3, 1323/9, 1323/10, 1324/4, 1326/2, 1326/4, 1327/3, 1327/5, 1327/7, 1329/3,  1331/6,  1331/12, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/6,  1336/4, 1336/6, 1336/8, 1336/11, 1336/12, 1336/13, 1336/14, 1336/15, 1336/18, 1337/5,  1337/9, 1337/10, 1338, 1340/13, 1340/14, 1343/6, 1347/2, 1347/8, 1350/1, 1351, 1357/5, 1358/1, 1359/3, 1359/7, 1359/8, 1359/9, 1359/10, 1360/5, 1360/7, 1361/2, 1362/2, 1366/6, 1366/7, 1366/8, 1366/9, 1366/10,1366/11, 1366/12, 1368/2, 1369/4, 1369/5, 1369/9, 1370/12, 1372/1, 1373/2, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/9, 1375/10, 1375/13, 1375/25, 1375/27, 1375/29,  1394/6, 1398/1, 1398/6, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1406, 1407/1, 1407/3, 1407/5, 1407/7, 1407/8, 1408/3, 1408/34, 1410/2, 1410/7, 1410/8, 1414/1, 1414/2, 1415/2, 1417/4,  1417/8, 1419/3, 1419/4, 1445, 1453/2, 1453/9, 1453/10, 1453/14, 1454/14, 1455/1, 1455/3, 1456/1, 1456/3, 1456/4, 1456/5, 1456/7, 1456/8, 1457, 1459/13, 2884 obr 225, oraz na działkach 30, 559/6  obręb 224 w Rzeszowie przy ul; Herbowej, Tarnopolskiej, Legionistów, Pogodne Wzgórze.

 

2017-03-14 

 

 

 

16.   

  2017-03-07 

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

 

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Senatorskiej, Dębinowej, Alternatywy, Lotosowej, Miejskiej i Papieskiej z wylotami do rowów W-2, W-2-8, W-2-1, oraz rzeki Wisłok” w ramach przedsięwzięcia pn.;

„Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej

w Rzeszowie” -  Zadanie II etap 3.

Roboty będą prowadzone na działce /działkach nr:

597/1, 644/2, 652/1, 653/2, 655/3, 656, 657, 682/10, 682/11, 683/3, 684/1, 685/4, 697/4, 700, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203/3, 1205/2, 1205/1, 1236/3 obr. 225 w Rzeszowie, przy ul: Senatorskiej i Miejskiej.

 

2017-03-14 

 

 

 

17.   

  2017-03-07  

 

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów

ul. Rynek 1

Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic; Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug”, w ramach przedsięwzięcia pn.:

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej

w Rzeszowie”

Zadanie I - Zbiorniki retencyjne boczne do gromadzenia wód w miejscu ich powstania.

 Roboty będą prowadzone na działkach nr; 997, 1016/2, 1016/5, 1124, 1269, 1308/2, 1309/2, 1310/2, 1335/4, 1336/4, 1336/6, 1336/8, 1370/6 obr. 225 oraz  na działkach 76/2, 78/1, 79, 80/6 obr. 224

w Rzeszowie, przy ul; Herbowej, Magicznej, Miejskiej.

 

2017-03-14 

 

 

 

18.   

2017-03-10 

Gmina Miasto Rzeszów  u.Rynek 1 

Budowa kanalizacji deszczowej -odwodnienie terenu w rejonie ul.Bałtyckiej na dz.784,865,867/2,867/4,867/5,891,890,889,898,892,obr.218 Rzeszów 

 

2017-03-14

 

 

 

19.   

 2017-03-10

 Danuta Kaliszczak

 

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Jaspisowej w Rzeszowie na działkach 693, 718/3, 718/8 obr. 220

 

 

31.03.2017

 

 

20.   

 2017-03-13

 

 PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin

ul. Garbarska 21A

 Budowa stacji transformatorowej  wnętrzowej 15/0,4kV i przyłącza kablowego energetycznego. Budowa nowych urządzeń energetycznych do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Załęskiej w Rzeszowie na działkach 766 i 767/2 obr. 217.

 

 

 

 

 

21.   

2017-03-14

 

 PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin

ul. Garbarska 21A

 Budowa stacji transformatorowej  wnętrzowej 15/0,4kV i przyłącza kablowego energetycznego. Budowa nowych urządzeń energetycznych do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie na działkach 3614/5, 3614/4, 3614/2, 3616/7, 5916/10, 3633/2, 3626/8, 3632/2, 3627/10, 3727/9, 3818/1, 3817/2, 3825/1, 3824/1, 3811/11, 3833/1, 3838/1, 3838/2, 3730/33, 3844/1 obr. 222 Przybyszówka II.

 

 

 

 

 

22.   

 2017-03-15

Roland Jakubowski

 

 

 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przyłączy kanalizaci sanitarnej do 8 budynków mieszkalnych w Rzeszowie przy ul. Łanowej  na działkach 207/1, 208/3, 209/3, 209/4, 208/4, 207/3, 207/4, 283/5, 283/6 obr. 222

 

 2017-04-06

 

 

 

23.   

2017-03-31

 PGE Dystrybucja SA

Oddział Rzeszów

8-go Marca 4

35-100 Rzeszów

 Przyłącz elektroenergetyczny zasilający projektowaną kontenerową stację transformatorową wraz z projektem stacji transformatorowej. Przyłącz elektroenergetyczny zasilający zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych J1, J2, J3, J4, K2, M1, L1 w Rzeszowie przy ul. Solidarności (osiedle Architektów) na działkach 2296/1, 2297/3, 2292/1, 2292/2, 2123/2, 2124/2, 2293/5, 2293/9, 2293/8, 2293/9, 2293/6, 2465/2, 2467/5, 2293/10, 2293/12, 2293/13, 2293/14, 2465/4, 2465/5, 2467/18, 2467/19, 2467/20, 2467/21, 2464, 2468, 2524 obr. 212

 

 

 

 

 

24.   

2017-04-06

 Paweł Karnas

 

 

 Budowa sieci wodociągowej na działkach 2185/1, 2185/3 obr. 221 przy ul.Św. Walentego

 

2017-04-26 

 

 

 

25.   

2017-04-05 

 Aneta Witalec

 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab.szeregowej na dz.434 obr.209  ul.Forsycji  w Rzeszowie

 

2017-04-18 

 

 

 

26.   

2017-04-11 

Rafał Kulczycki 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.985,988,989,987/3 obr.210 ul.Sikorskiego w Rzeszowie

 

2017-05-17

 

 

 

27.   

2017-04-21 

 Stanisław Nasiadka

 Przebudowa istniejącego poddasza budynku garażowego  dz.125 obr.207 ul.Jasna 32 Rzeszów

 

 2017-04-26

 

 

 

28.   

 2017-04-25

 PGE Dystrybucja SA

Oddział Rzeszów

8-go Marca 4

35-100 Rzeszów

 Przyłącz elektroenergetyczny zasilający projektowaną kontenerową stację transformatorową wraz z projektem stacji transformatorowej. Przyłącz elektromagnetyczny zasilający zespół 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych  w Rzeszowie przy ul. Solidarności, osiedle Architektów, na działkach: 2296/1, 2297/3, 2292/1, 2292/2, 2123/2, 2124/2, 2293/5, 2293/8, 2293/9, 2293/6, 2465/2, 2467/5, 2293/10, 2293/12, 2293/13, 2293/14, 2465/4, 2465/5, 2467/18, 2467/19, 2467/20, 2467/21, 2464, 2468, obr. 212 Staroniwa.

 

 

2017-05-22

 

 

29.   

2017-04-28 

 MPWiK Sp. z o.o.Rzeszów ul.Naruszewicza 18

 Zgłoszenie  budowy rozdzielczej sieci wodociągowej  na dz.1233/3,889/3,267/2,267/1,268/2 obr.222  ul.Krakowska w Rzeszowie

 

2017-05-29

 

 

 

30.   

2017-04-28 

Joanna Pawłowska Marcin Pawłowski 

Budowa sieci wodocągowej dz.1067/9,1065/2,1063/3,1064/2,1065/1,1062/3 obr.221 ul.Św.Marcina  Rzeszów Słocina 

 

2017-05-15 

 

 

 

31.   

2017-05-04 

 Lucyna i Paweł Hałoń

 Budowa sieci wodociągowej na działkach 177/2,177/3,176/26,176/21,176/22,,176/23,175/3,174/15,1711/2 obr.213 ul.Tarnowska

 

 

 

 

 

32.   

2017-05-09 

 Sylwia i Tomasz Nowak

 Zgłoszenie przebudowy poddasza bud.na mieszkanie  na dz.541/2 obr.210 ul.Jazowa 

 

2017-05-30 

 

 

 

33.   

2017-05-10

 Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1

36-064 Rzeszów

 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej Dn 1000 mm, długości 14 m oraz przebudowa napowietrznej seci telekomunikacyjnej zgodnie z załączoną dokumentacją na działkach 321, 316/1, 104, 562/1, 562/3, 562/4, 1057 obr. 210 przy skrzyżowaniu ul. Uroczej z ul. Strażacką w Rzeszowie

 

2017-05-31 

 

 

 

34.   

 2017-05-11

 Rafał Kulczycki

Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach 985, 988, 989 obr. 210 w rejonie ul. Sikorskiego w Rzeszowie

 

 

 

 

 

35.   

2017-05-17

Gmina Miasto Rzeszów

35-064 Rzeszów

Rynek 1

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwziecia" "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - zadanie 5". Roboty będa prowadzone na działkach 3570/18, 3584/10, 3586/4, 3586/5, 3590/4, 3590/5, 3590/6, 3592/1, 3594, 3595/3, 3596/3, 3596/7, 3614/4, 3614/5, 3616/8, 3633/4, 3633/5, 5916/12, 6038/2 obr. 222

 

2017-06-01

 

 

 

36.   

2017-05-18

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

 

 Budowa stacji transformatorowej wnetrzowej 15/0, 4kV i przyłącza kablowego energetycznego, przebudowa sieci teletechnicznej. Budowa nowych urządzeń energetycznych do zasilania budynków mieszkalnych na działkach 766, 767/2 obr. 217 ul. Załęska w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

37.   

2017-05-19

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszów

ul. Naruszewicza 18

 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej  wraz z uzbrojeniem towarzyszącym na działkach 267/3, 267/4, 268/2 obr. 222

w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej

 

 

 

 

 

38.   

2017-05-24

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

ul. 8-go Marca 4

35-100 Rzeszów

 Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem stacji transformatorowej i wykonaniem przyłącza do niej na działkach 2292/2, 2123/2 obr. 212 - dla budowy stacji transformatorowej oraz na działkach 2296/1, 2297/3, 2292/1,2017-06-14 2292/2, 2123/2, 2124/2, 2293/5, 2293/8, 2293/9, 2293/6, 2465/2, 2467/5, 2293/10, 2293/12, 2293/13, 2293/14, 2465/4, 2465/5, 2467/18, 2467/19, 2467/20, 2467/21, 2464, 2468 obr. 212 - dla inwestycji liniowej w Rzeszowie przy ul. Solidarności /osiedle Architektów/

 

2017-06-14 

 

 

 

39.   

 2017-06-09

 Aneta Szeliga

 Budowa sieci wodociągowej w Rzeszowie w rejonie ul. Świętej Faustyny na działkach nr 2274/1, 2274/3, 1130/5, 2275/5, 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2275/4, 2274/4, 1136/6, 1132/2, 1134/1, 1134/2, 1133/2, 1131/6, 1140/3, 1226, 2274/7, 1130/4, 1131/4, 1133/1, 1132/1, 1131/3, 2274/6, 2274/2, 2274/5, 1130/6, 1140/7, 1161, 1136/3, 1135/2 , obr. 221

 

 2017-07-03

 

 

 

40.   

2017-06-09

 Aneta Szeliga

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Rzeszowie w rejonie ul. Świętej Faustyny - II etap na działkach nr 1161, 1135/1, 1135/2, 1134/1, 1133/1, 1132/1, 1131/3, 1130/3, 1130/4, 1131/4, 1226, 2275/5, obr. 221

 

2017-07-03 

 

 

 

41.   

2017-06-19 

Renata Homenda 

 

 Zgłoszenie przebudowy garazu oraz schodów  w budynku mieszkalnym na dz.763/7obr.221   ul.Sw.Rocha  w Rzeszowie

 

2017-07-13 

 

 

 

42.   

 2017-06-19

 Gmina Miasto Rzeszów

 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej na odcinku S1-S1’-S2’ i przebudowa odcinka A-B sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej”, na działkach nr: 1056, 1096/1, 1054/11, 1054/12, 1054/10, 1054/9, 1053 obr. 207 w Rzeszowie

 

 2017-07-10

 

 

 

43.   

2017-06-21 

MPEC Rzeszów Sp. z o.o.  ul.Staszica 24

 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej i przyłączy do budynków mieszkalnych ul.Grodzisko 1a ,3,3a, Leszczyńskiego 2a i Słoneczna 1 na dz.1037/1 1120/1,1120/5,1120/6,1128,1129/4,1132/27,1132/33,1132/34,1132/36,1132/37,1132/38,1132/39,1135,1136,1137,1138, obr.207

 

 

 

 2017-06-30

 

44.   

2017-07-03

 Henryk Filip

 Budowa sieci wodociągowej na działkach 2478, 2479/2, 2479/1, 2480, 2487, 2485, 2486, 2490, 2495/4, 2495/5, 2495/3, 2498/1, 2499/1, 2497/4, 2497/2, 2497/6, 2497/5, 2501 obr. 219 przy ul. Wieniawskiego

 

2017-07-25 

 

 

 

45.   

2017-07-04 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1

Zgłoszenie robót -uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej w Rzeszowie -Zadanie I etap 2na działkach nr 1132/7,1133/1,1268,1280/2,1300/7,1307, obr.225 ul.Magiczna i Chmielna   

 

2017-07-21

 

 

 

46.   

2017-07-04 

Gmina Miasto Rzeszów  Rynek 1 

Zgłoszenie robót-Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej w Rzeszowie -Zadanie II etap 3 na działkach 692/2,700 obr.225 

 

 2017-07-12

 

 

 

47.   

 2017-07-06

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o.

ul. Staszica 24

35-051 Rzeszów

 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej osiedlowej w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie wraz z przyłaczami do budynku nr 1, 2, 3 w rejonie ul. Bł. Karoliny na działkach 3791/1, 3786/1, 3773/2, 3770/2, 37766/2, 3767/3, 3756/2, 3744/2, 3738/2, 3741/1, 3730/19, 3730/18, 3717/2, 3716/2, 2942, 3811/2, 3715/2, 3714/2, 3714/6, 3624/11, 3704/7, 3704/3, 3704/4, 3703/4, 3626/2, 3621/4, 3621/8, 3621/7, 5916/5, 6038/10, 6038/9 obr. 222

 

2017-07-26

 

 

 

48.   

2017-07-06

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o. o.

ul. Staszica 24

35-051 Rzeszów

 

 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie wraz z przyłaczami do budynku nr 1, 2, 3 w rejonie ul. Bł. Karoliny na działkach6038/10, 6038/9, 6038/3, 6038/2, 6038/6, 6038/8, 5014/14 obr. 222

 

2017-07-26

 

 

 

49.   

2017-07-06 

PGE Dystrybucja O/Rzeszów ul.8-go Marca 8  35-065 Rzeszów 

Zgłoszenie budowy przyłącza elektroenergetycznego SN/NN wraz z budynkiem stacji transformatorowej  wewnętrznej na dz.356/32,356/58, 356/57   obr.226 Miłocin

 

 

 

 

 

50.   

2017-07-07

 Tomasz Janków

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działkach 1226, 1228, 1232, 1235/1, 1235/2, 1233, 1261/8, 1237/2 obr. 210 ul. Miła

 

2017-08-02

 

 

 

51.   

2017-07-14 

PGE Dystrybucja ul.8 Marca  4       35-100Rzeszów

 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej na dz.232 obr.210 ul.Zaciszna i przyłącz energ.dz.252/1,245/2,253/1,251/1,250/1,209,232,231,230 obr.210

 

 

 

 

 

52.   

2017-07-19 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1 35-064 Rzeszów

 Zgłoszenie robót -uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Senatorskiej -zadanie I etap 3 -budowa sieci na działkach 1124,1335/3,1335/4,1335/6,1336/8,1336/,16,1336/17,1336/21,1337/4,1337/6,1337/7,1337/9,1337/14,1337/15,1337/16,1360/7,1366/12,1366/13,11377/1,1386,1398/6,1398/8,1398/12,1398/16,1404/3,1406,1445,1451/1,1451/5,1454/8,1455/1,1455/15,1455/9,1456/6,1456/7,1457 obr.225 -budowa przyłącza na działkach 1398/9,1398/11,1398/18,1398/20,1398/22,1398/26,1417/5 obr.225  ul.Herbowa,Karmelickiej Tarnopolska, Pogodne Wzgórze,Legionistów w Rzeszowie

 

 

 

 

 

53.   

2017-07-21 

 Sławomir  Szwed 

 Zgłoszenie budowy -rozbudowa budynku mieszkalnego o oranzerię oraz remont poszycia dachu i wymiana więzby dachowej dz.450/1,450/3, obr.208 ul.Miodowa Rzeszów

 

 

2017-07-27

 

 

54.   

2017-07-24 

 Janusz Kłoda

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach 635/27,635/26,635/5,obr.225 przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie 

 

 2017-08-14

 

 

 

55.   

2017-07-26 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1

Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul.Krośnieńskiej  na dz.1280/11,1280/12,1280/13,1280/14,1280/15,1285/6,1285/14,1285/15 obr.215 ul.Krośnieńska 

 

2017-09-05

 

 

 

56.   

2017-08-01 

Astrada Bud Sp. zo.o. ul.Załęska 9a35-22 Rzeszów 

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na dz.724/2,724/1,726/1,729/3, obr.217 ul.Załęska w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

57.   

 2017-07-31

 Rafał Kulczycki

 Zgloszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na działkach nr 688/4, 688/5, 2881, 689/2 przy ul. Jana Pawła II w Rzeszowie

 

 2017-08-04

 

 

 

58.   

2017-08-09

 Gmina Miasto Rzeszów

35-064 Rzeszów

Rynek 1

 Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejnie ulic: Senatorskiej, Dębinowej, Alternatywy, Lotosowej, Miejskiej i Papieskiej z wylotami do rowów W-2, w-2-8, W-2-1 oraz rzeki Wisłok w ramach przedsięwziecia pn.: "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie" zadanie II, etap , roboty będą prowadzone na działkach: 458, 590, 591/6, 591/7, 591/8, 592/4, 592/5, 592/6, 592/7, 592/8, 779/1, obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Lotosowej i Śnieżnej

 

2017-08-28

 

 

 

59.   

 2017-08-14

 Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 Budowa sieci teletechnicznej (światłowodowej) ze słupkami kablowymi i przyłączami teletechnicznymi do budynków usytuowanych w rejonie ulic: Magnolii i Forsycji oraz przyłącze teletechniczne z przełącznicą światłowodową na działce nr 476/10 obr. 209 przy ul. Krokusowej w Rzeszowie. Prace będą prowadzone na działkach: 424/5, 424/7, 424/24, 424/12, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/26, 424/19, 345/2, 266/11, 266/13, 265/2, 424/22, 476/10, 390, 391, 399, 426, 430, 434, 267/5, obr. 209 ul. Magnolii, Forsycji, Krokusowa.

 

2017-09-05 

 

 

 

60.   

 2017-08-23

 Paweł Bar

 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 1080/46, 1390, 1392/3, 1392/2, 1391/2 obr. 211 w Rzeszowie przy ul. Podmiejskiej

  2017-09-04

 

 

 

61.   

 2017-08-25

 Danuta Kaliszczak

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 693, 718/3, 718/8 obr. 220 przy ul. Jaspisowej

 

2017-09-15 

 

 

 

62.   

 2017-08-29

 Tomasz Międlar

 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do budynków mieszkalnych wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego w Rzeszowie ul. Porąbki na działkach 516/6, 516/7, 516/8, 516/9, 516/10, 514/7, 458 obr. 225

 

2017-09-18

 

 

 

63.   

 2017-08-29

 Piotr Znamirowski

 Budowa sieci wodociągowej na działkach 2416, 2423, 2425, 2426, obr. 219 przy ul. Kombatantów w Rzeszowie

 

2017-09-08 

 

 

 

64.   

2017-09-07 

PGE Dystrybucja S.A  ul.Garbarska 21a 20-340 Lublin 

 Budowa stacji kontenerowej transformatorowej 15/0,4 kV na dz.2541/3 obr.219 ul.Witolda w Rzeszowie

 

2017-09-28 

 

 

 

65.   

 2017-09-08

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 Przebudowa po trasie sieci wodociagowej od Al. Rejtana wezeł W1 do Al. Niepodległości węzeł W9 w Rzeszowie - Etap I. - dz. 4/14, 581/1, 581/3, 590/2, 654/4, 654/5, 654/6, 659/16, 868/2, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6, 869/7, 869/8, 869/9, 869/10, 869/11, 869/12, 869/14, 869/15, 869/16, 869/17, 869/18, 869/19, 869/20, 869/21, 869/22, 869/23, 869/24, 869/25, 869/26, 869/27, 869/28, 869/28, 869/29, 869/30, 869/31, 869/32, 943/8, 1002, 1003 obr. 208

 

2017-09-29 

 

 

 

66.   

2017-09-13 

 Jerzy Szpunar

 Rozbudowa sieci wodociągowej na dz.2854/1,2855/2,2855/1,2762/1,2762/2,2760/2 obr.209 ul.Zelwerowicza  w Rzeszowie

 

2017-09-15 

 

 

 

67.   

2017-09-18 

 PGE Dystrybucja  ul.8-go Marca  35-100 Rzeszów 

 Budowa przyłącza elektroenergrtycznego SN  ,stacja transformatorowa,przyłącz elektroenergetyczny nN zasilający 18 bud.m. jednorodzinnych na dz .2289/6 obr.221 i 2289/2,2289/4,2289/ 6 obr.221 ul.Ks.Bpa.Betańskiego w Rzeszowie

 

 

2017-10-06 

 

 

68.   

2017-09-21 

Agnieszka Ząbek 

 Budowa sieci wodociągowej i ks  na dz.2317/7,2317/1,2317/2,2317/4,2317/5,2317/6 obr.209 ul.Wieniawskiego  w  Rzeszowie

 

2017-10-05 

 

 

 

69.   

2017-09-26 

Halina Smuga 

 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na1006/12,1000,998/2,1001 obr.221 ul.Św.Marcina w Rzeszowie

 

2017-10-13 

 

 

 

70.   

2017-09-29 

 Marzena

Galach-Barć  Janusz Malinowski

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej  na działkach 571/4, 571/5, 562 obr.225 ul.Senatorska w Rzeszowie

 

2017-10-16

 

 

 

71.   

2017-10-05 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1 35-064 Rzeszów

 Budowa studni do podnoszenia wody  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.3592/4 obr.222 ul.Żmigrodzka w Rzeszowie

 

 

 2017-10-20

 

 

72.   

 2017-10-09

 Kazimierz Cioch

 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej do 9 projektowanych budynków w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II. Roboty będą prowadzone na działkach nr: 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/6, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1113/11, 1113/12 obr. 225.

 

2017-10-17

 

 

 

73.   

2017-10-17

 Danuta Iskra

 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 499/1 i 501/1 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. hr. A. Potockiego.

 

 

 

2017-11-03 

 

74.   

2017-10-18

 

 Aneta Trojanowska

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1339/14, 1339/9 obr. 221 przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie.

 

2017-11-06 

 

 

 

75.   

2017-10-26 

 MPEC Rzeszów Sp.z o.o ul.Staszica 24  35-051 Rzeszów

Przebudowa sieci ciepłowniczej  na dz.1081/30,1088/4,1088/5,1087/2,1087/3 obr.208 ,1127,1128/2,1080/91,1128/1,1146/15,1146/8,1158/2,1160,1161,1162/2,1163,1166/2,1167,1168,1169,1175,1176,1602/8,1602/10,1129/3,1605,1610,1609 obr.211 Al.Powst.Warszawy ul.Cicha Rzeszów 

 

 

 

 

 

76.   

2017-10-26 

 Gmina Miasto Rzeszów ul.Rynek 1

 Budowa sieci wodociągowej ,kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach 3459.3462/1.3471/1,3471/3,3474,3475/1,3476,3477/2,3765/3,3774/1,3775/1,3775/4,3778/1,3783/5,3784,3785/2,3794,3795,3796,3803/1,3804,3805/2 obr.222 ul.Bł.Karoliny

 

2017-11-03

 

 

 

77.   

2017-11-06

 Danuta Iskra

 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 499/3, 499/4, 501/1 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. hr. A. Potockiego.

 

 2017-11-24

 

 

 

78.   

2017-11-08

 DOMPLUS Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 7

35-033 Rzeszów

 Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 1022/27, 1022/26, 1022/24, 1022/25, 1022/9, 1022/8 obr. 225 przy ul. Jana Pawła II.

 

 2017-11-14

 

 

 

79.   

 2017-11-09

 N.G.Development Sp. z o.o., S.k.

ul. 3-go Maja 13, 35-030 Rzeszów

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompownią ścieków i przyłączem wodociągowym. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dz. 1553, 1555/1, 1558/1, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1568/4, 1568/6, 1569, 1570, 1571, 1960, 2052/1 obr. 219 Rzeszów Wilkowyja Płd.

 

2017-12-18

 

 

 

80.   

 2017-11-17

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 8-go Marca 4, 35-100 Rzeszów

 Przyłącz elektroenergetyczny SN zasilający projektowaną kontenerową stację transformatorową wraz z projektem stacji transformatorowej. Przyłącz elektroenergetyczny nn zasilający zespół budynków mieszkaniowych A, B, C wraz z parkingiem podziemnym Rzeszów ul. Zaciszna dz.3/28,45/1,370/1,654/6,677/3,868/2, nr 252/1, 245/2, 253/1, 252/3, 251/1, 250/1, 209, 232, 231, 230, obr. 210 Biała.

 

 

 

 

 

81  2017-11-20 Monika i Piotr Lachowicz   Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego na dz.227 obr.207 ul.Warszawska 9 35-205 Rzeszów       2017-12-01  
82  2017-11-22  Anna i Józef Kyc  Rozbudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego o pomieszczenie garażowe Rzeszów ul. Sportowców dz. nr 1694/1 obr. 225.     2017-11-27    
83 2017-12-20   Roland Jakubowski  Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej DN 160 na dz.5934/26,5934/2,162/7,208/3,obr.222 ul.Łanowa w Rzeszowie   2018-01-11      
84  2017-12-29  Ryszard Osika  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 2283, 1065/1, 1066, 1067/2 obr. 221 przy ul. św. Marcina w Rzeszowie.   2018-01-12      
85  2017-12-29

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów

 Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1206/2, 1212 przy ul. Sikorskiego i ul. Białogórskiej obr. 224 Rzeszów.   2018-01-08      
86               
87               
88               
89               
90               
91               
92               
93               
94               
95               
96               
97               
98               
99               
100               
101               
102               
103               
104               
105               
106               
107               
108               
109               
110               
Opublikował(a): 15.01.2018 08:39, Małgorzata Kiełb
Wytworzył(a): 02.01.2017 07:30, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21864977
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl