Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zgłoszenia - 2019 r.

ZGŁOSZENIA 2019 - Prawo budowlane

 

 

 

L.p.

data doręczenia zgłoszenia organowi

imię i nazwisko lub adres  i nazwa Zgłaszającego

adres i opis zgłaszanego obiektu

 

informacje o braku sprzeciwu

data wniesienia sprzeciwu

wycofanie wniosku

data publikacji zgłoszenia

 

1.     

2019-01-16  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-240 Lublin  Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/630-3 dz. 1475/88 ul. Lenartowicza Rzeszów.   2019-02-14      
 

2.     

 2019-01-17 PPU-H ,, ALEX '' Leopold Ungehauer  ul. Lwowska 100, 35-301 Rzeszów  Sieć i przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. 741 obr. 222 ul. Ropczycka Rzeszów.         
 

3.     

 2019-01-17  Michał Środa  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 852/4, 852/1, 851, 850, 849/8, 849/6, 849/5, 849/4, 849/3, 847/3, 847/2, 847/4, 847/5, 847/6, 848/5, 848/8, 848/1, 854/4, 853/3, 854/5, 855/4, 856/4, 856/5, 853/2 obr. 224 ul. Wschodnia Rzeszów.   2019-02-20      
 

4.     

 2019-01-17  Michał Środa  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 831/8, 830/4, 852/4, 861/6, 861/8, 861/7, 852/3, 852/1, 853/3, 857/2, 854/8, 854/7, 854/6, 855/6, 855/7, 855/5, 831/7, 853/2, 299, 854/4, 854/4 obr. 224 ul. Wschodnia Rzeszów.   2019-02-20      
 

5.     

 2019-02-04  Daniel Rogoziewicz  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 1524/3, 1526/6,1537/3, 1536/3, 1539, 1542 obr. 222 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.   2019-03-08      
 

6.     

 2019-02-07  Adam Kot  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 97/29, 1248, 84/31, 74/3, 75/2, 75/1, obr. 214 w Rzeszowie przy ul. Kotuli.         
 

7.     

 2019-02-12 Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania - Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, Ustrzyckiej i Krośnieńskiej dz. 1276/4, 1277/10, 1277/11, 1278/5, 1278/7, 1278/8, 1278/11, 1278/13, 1279/2, 1279/10, 1280/6, 1280/13, 1280/15 obr. 215 Rzeszów.   2019-03-04      
 

8.     

 2019-02-12  Anna Zaręba  Budowa sieci i przyłącza wodociągowego na dz. 2549,2550, 2551, budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz.2549, 2550, 2551 ul. Lwowska obr. 219 Rzeszów.   2019-03-01      
 

9.     

 2019-02-13

 Spółdzielnia Mieszkaniowa       " Projektant " ul. Słoneczna 2

 Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej - Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, Ustrzyckiej, Krośnieńskiej dz.1258/1, 1259/2, 1273/4, 1277/6, 1277/10, 1278/5, 1278/7, 1278/8, 1278/11, 1278/12, 1278/13, 1279/7, 1279/8, 1279/10 obr. 215 Rzeszów.   2019-03-04      
 

10.   

 2019-02-15  Ryszard Maciejczyk  Budowa sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na dz. 1247/2, 1251, 1331, 1261, 1262/1, 1249 ul. Szczytowa obr. 218 Rzeszów.         
 

11.   

 2019-02-15  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pułaskiego i Cieplińskiego w Rzeszowie realizowane w ramach zadania pn.: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej ideszczowej w rejonie zlewni potok Mikośka, etap II, na dz. 886/12, 2171/1, 2171/2, 884/1, 848/5, 848/6, 870/1, 870/2, obr. 207 Rzeszów.   2019-02-27      
 

12.   

 2019-02-15  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. 3-go Maja 4 i 6 w Rzeszowie relizowanej w ramach zadania pn.: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II - zadanie I, dz. 944/1, 944/2, 951/3 obr. 207 Rzeszów.   2019-02-27      
 

13.   

 2019-02-18  Ewelina Kucab  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 1582/4 ul. Budziwojska obr. 225 Rzeszów.         
 

14.   

 2019-02-19  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa sieci oraz kablowego przyłacza elekrtoenergetycznego zasilającego oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Lisiej Góry do ul. Jarowej dz. 537, 539/5, 557, 616/1, 615/1, 614/1, 613/1, 612/1, 611/1, 610/1, 607, 645/4, 646, 647/1, 648, 663/1, 661, 659/1, 658/1, 657/1, 656/1, 655/1, 653/2, 649/2, 592/2, 592/1, 651/1, 652/1 obr. 211, dz. 1918/2 obr. 223 Rzeszów.     2019-02-27    
 

15.   

 2019-02-20  PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21a, 20-240 Lublin  Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. 2541/3 obr. 219 ul. Witolda.   2019-04-02      
 

16.   

 2019-02-27  Łukasz Zajac  Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 635/2, 6356/5, 636/6, 636/8, 636/7, oraz części dz. 636/3 obr. 221 Rzeszów ul. Szajerów.     2019-03-20    
 

17.   

 2019-02-28  Karolina Polak  Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 421/8, 422/1 i 422/2 obr. 224 Rzeszów ul. Doliny Strugu.   2019-03-18      
 

18.   

 2019-03-05  Małgorzata Rytarowska  budowa odcinka  sieci wodociągowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na dz. 274/2, 107/3, 107/2, 107/12, 118/20, 118/18, 118/22, 118/23, 118/24, obr. 212 Rzeszów ul. Wywrockiego.         
 

19.   

 2019-02-20  BS Deweloper Sp. z o.o. Świlcza 474, 36-072 Świlcza  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 32,37/2, 38/3, 39/28, 39/36, 39/37, 40, 41, 42 obr. 215 Rzeszów ul. Krakowska.   2019-03-12      
 

20.   

 2019-03-19  Ewelina Kucab  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej , dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej dz. 1582/4 obr. 225.   2019-03-21      
 

21.   

 2019-03-22 .Łukasz Zając  Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 635/2, 636/5, 636/6, 636/8, 636/7, 636/3 obr. 221 Rzeszów ul. Szajerów.   2019-04-10    

 

 

 

22.   

 2019-03-29  Gmina Miasto Rzeszów Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Moniuszki w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania pn.: „Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka ETAP II”. Zadanie I, na działkach nr 846/1, 949, 948/8, 833/1 obr. 207.   2019-04-12      
 

23.   

  2019-04-11   Małgorzata Rytarowska   Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie ul. Wywrockiwgo obr. 212 dz. 274/2, 107/3, 118/3, 107/2, 118/2, 107/12, 118/20, 118/21, 118/13 oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla projektowanych budynków mieszlkalnych jednorodzinnych dz. 107/12, 118/20, 118/24, 118/22, 118/18, 118/23 Rzeszów ul. Wywrockiego obr. 212.   2019-04-30      
 

24.   

 2019-04-18  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze bocznej ul. Krosnieńskiej dz. 1285/6, 1285/10 obr. 215 Rzeszów.         
 

25.   

 2019-05-08  PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21a, 20-240 Lublin  Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV - w ramach zadania pn. Budowa przyłącza kablowego nN w Rzeszowie ul. Miła dz. 1197//2 obr. 210.         
 

26.   

 2019-05-21  Agnieszka Mazur-Szczepanik  Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku W1-W2 na dz. 690, 692, 693, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4 obr. 217 Rzeszów ul. Załęska wraz z przyłączem wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 694/1.         
 

27.   

 2019-05-22 Waldemar Zgrych  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 408/4, 408/5, 408/6, 408/3, obr. 225 Rzeszów ul. Porąbki.         
 

28.   

 2019-05-24 Krzysztof Baran Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2311/3, 2280, 2319/5, 2319/6, 2319/7 i 2319/8 Obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Podleśnej         
 

29.   

 2019-05-30

 CIS Sp. z o.o.

Pogwizdów 155

37-126 Medynia Głogowska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na działkach nr 618/1, 273/6, 273/5, 277/1, 277/2, 274/3, 275, 268/5, 322/6, 314/1, 315/1, 322/1, obr. 224 przy ul. Świętojańskiej w Rzeszowie     2019-06-21    
 

30.   

 2019-05-31

IR DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Podkarpacka 59a

35-082 Rzeszów

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach 771/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7 obr. 224 położonych przy ul. Mokra Strona w Rzeszowie   2019-06-21      
 

31.   

 2019-05-31

Polska Spółka Gazownictwa     Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rzeszów, ul. Załęska, Dz. nr 292/4, 292/9 - obr. 220

         
 

32.   

2019-05-31

Polska Spółka Gazownictwa     Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rzeszów, ul. Porąbki, Dz. nr 413/10, 413/11 - obr. 225

   2019-06-06      
 

33.   

 2019-05-31

Polska Spółka Gazownictwa     Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

 Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rzeszów, ul. Senatorska, Dz. nr 602/3, 603/1, 604/1, 605/1 - obr. 225

   2019-06-06      
 

34.   

 2019-05-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 38-400 Tarnów

Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rzeszów ul. Słocińska dz. 1446/5, 1446/8 obr. 221

         
 

35.   

 2019-06-03 OPGK Rzeszów S.A. Budowa budynku stacji transformatorowej OPGK 15/04 na działkach nr 1521/14, 1516/19, 1516/2, obr. 208 w Rzeszowie przy             ul. Geodetów 1         
 

36.   

 2019-05-28

Polska Spółka Gazownictwa     Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 2157, 2161/1, 2164/3, 2164/5, 2164/6 - obr. 219 w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych         
 

37.   

 2019-06-06

Polska Spółka Gazownictwa     Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na dz. nr 1154/4, 1159, 1167/9, 1167/10 - obr. 224 w Rzeszowie przy  ul. Rodzinnej   2019-06-12      
 

38.   

 2019-06-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 733/4, 733/11, 733/12 obr. 224 ul. Promykowa w Rzeszowie.   2019-06-27      
 

39.   

 2019-06-26  Gmina Miasto Rzeszów  ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa i przebudowa sieci i przyłaczy kanlizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. 3 -go Maja i Jagiellońskiej dz. 937, 938/1, 938/2, 939/1, 939/2, 941/8 obr. 2017 w Rzeszowie.   2019-07-05      
 

40.   

 2019-07-04  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. 1621/6, 1621/7, 1621/8, 1621/9 obr. 219 ul. Warneńczyka w Rzeszowie.   2019-07-09      
 

41.   

 2019-07-05  MPWiK Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 58, 59/6, 55/4, 53/4, 53/1, 52 obr. 225 ul. Senatorska Rzeszów.         
 

42.   

 2019-07-09  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dalekiej w Rzeszowie dz. 1286, 1279, 1275 obr. 216.         
 

43.   

2019-07-09  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz zprzyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1301/2 obr. 210 ul. Miła w Rzeszowie.   2019-07-19      
 

44.   

 2019-07-10  OPGK Rzeszów, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów  Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej, budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej z obsługą wewnętrzna w obudowie, przebudowa kolidujących kabli nn i SN dz. 1521/14, 1516/19, 1516/2 ul. Geodetów obr. 208 Rzeszów.   201-07-31      
 

45.   

 2019-07-15  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 18  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Podleśnej w Rzeszowie dz. 1719, 2339/1, 2340/6, 2342, 2351/2, 2352, 2353, 2356/2, 2372/1, 2372/2, 2460/3, 2460/4, 2460/6, 2460/7, 2546/2, 2547/5, 2548/6, 2548/7, 2548/8, 2548/9, 2570/7 obr. 225.         
 

46.   

 2019-07-16  Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1  Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Błogosławionej Karoliny dz. 3465/2, 3465/3, 3466/1, 3468, 3469, 3470/2, 3471/5, 3472/2, 3760/6, 3760/2, 3765/4, 3774/2, 3774/8, 3778/5, 3781, 3782, 3783/4, 3783/6, 3783/9, 3788, 3797/2, 3797/3, 3798 obr. 222 Rzeszów.   2019-07-31      
 

47.   

 2019-07-16  Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Błogosławionej Karoliny dz. 3462/3, 3465/2, 365/3, 3466/1, 3467/2, 3468, 3469, 3470/2, 3472/2, 3774/8, 3778/5, 3781, 3782, 3783/4, 3783/6, 3783/9, 3788, 3797/2, 3797/3, 3798 obr. 222 Rzeszów.   2019-07-31      
 

48.   

 2019-07-23  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ul. Miła dz. 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1283/18, 1283/19, 1283/20 obr. 210 Biała - Rzeszów.         
 

49.   

 2019-07-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowei szeregowej ul. Jazowa dz. 565, 570,571 obr. 210 Biała - Rzeszów.         
 

50.   

 2019-07-29  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ul. Forsycji dz. 269/6, 270/5, 270/6 obr. 209 Rzeszów - Zalesie.   2019-08-01      
 

51.   

 2019-07-30

 CIS Sp. z o.o.

Pogwizdów 155 37-126 Medynia Głogowska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dz. 618/1, 273/6, 273/5, 277/1, 277/2, 274/3, 275, 268/5, 322/6, 314/1, 315/1, 322/1 obr. 224 Rzeszów ul. Świętojańska.   2019-08-21      
 

52.   

 2019-08-02  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów  Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Parkowej dz. 356/9, 356/21 obr. 226 Rzeszów - Miłocin.         
 

53.   

 2019-07-29  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin  Budowa sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dz. 886, 880/1, 865/7 obr. 213 Rzeszów - Baranówka.       201-08-27  
 

54.   

 2019-08-08

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej "Resovia Rejtana", wraz z przyłączami kablowymi SN i nN, dz. 14/3, obr. 208, ul. Rejtana         
 

55.   

 2019-08-09

 Damian Trala

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  dz. 2516/1, obr. 222,       ul. Dębicka         
 56. 2019-08-12

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami gazu z rur PE dn 25 do 3 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Wetlińskiej w Rzeszowie, dz. 1369/11, 1369/8, 1369/17, 1369/118, 1369/19, 1369/20, 1369/21, 1369/22, 1369/23, 1369/24, 1368/9, 1368/16. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie         
 57. 2019-08-12

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 1

38-200

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami gazu z rur PE dn 25 do 2 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Kresowej w Rzeszowie, dz. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/1, 95/7, 95/8. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie   2019-08-23      
 58. 2019-08-12

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 1

38-200

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami gazu z rur PE dn 25 do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Karkonoskiej w Rzeszowie, dz. 341, 337/3, 337/7. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie         
 

59. 

 2019-08-13

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Stączka w Rzeszowie, dz. 652/1, 801, obr. 220         
 

60.   

 2019-08-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. Marcina w Rzeszowie, dz. 1244/2, 1244/4, 1244/5, obr. 221         
 

61.   

 2019-08-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ametystowej w Rzeszowie, dz. 510/3, 511/2, 512, 513/3, obr. 220         
 

59.   

 2019-08-20 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dunikowskiego w Rzeszowie, dz. 303/3, 303/4, 307/4, 308/2, 311/2, 309, 310/2, obr. 209         
 

60.   

 2019-08-20  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Św. Walentego w Rzeszowie, dz. 520/5, 520/4, obr. 228   2019-09-02      
 

61.   

 2019-08-20

Bartosz Cybulski

BC Development

ul. 3-go Maja 13,

 35-030 Rzeszów

Wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 516/2, 517, 518/2, 519/3, 519/2, 528/1, 526, 715/2, 716, 717, 719, 525, 524, 520/3, 520/2, obr. 211, ul.Grabskiego   2019-09-26      
 

62.   

 2019-08-22 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Karola Wojtyły w Rzeszowie, dz. 91, 160/1, 160/6, 160/11, 160/9, 160/10, 162, obr. 224    2019-09-02      
 

63.   

 2019-08-22  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. Marcina w Rzeszowie, dz. 1005/1, 1006/18, 1006/17, 1051, obr. 221         
 

64.   

  2019-08-22

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami gazu z rur PE dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. nr 331/8 i 331/12) i dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. nr 325/15 - 324/15) przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie, dz. 332/17, 332/24, 331/17, 331/12, 331/8, 330/14, 330/13, 329/6, 328/1, 326/2, 325/15, 325/14, obr. 222   2019-08-27      
 

65.   

 2019-08-22 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, dz. 1567/13, 1567/14, 1567/15, 1567/16, 1567/17, 1567/18, 1567/19, 1567/11, 1567/12, obr. 225   2019-11-05      
 

66.   

 2019-08-28  Piotr Szczepański  Budowa sieci wodociągowej dz. 1632, 1633/2, 1909, 1951/4, 1951/3, 1951/2, 1951/1, 1951/7, 1951/8, 1951/9, 1951/11 obr. 219 Rzeszów ul. Paderewskiego.   2019-09-20      
 

67.   

 2019-08-28  PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21a, 20-340 Lublin  Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ramach zadania '' Budowa stacji transformatorowej słupowej Przybyszówka Janiowe Wzgórze wraz z nawiązaniami do linii SN i nN ul. Złocista, Galicyjska, Janiowe Wzgórze, dz. 5391/11, 5391/12, 5233/1, 5225/13, 5225/14, 5390/2, 5376, 5374, 5375, 4912/1, 4910/1, 5237/1, 5234, 5236/1, 5236/2, 5242/2, 5228, 5218/2, 5218/1, 5229/4, 5231/6, 5232/2 obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II.   2019-09-18      
 

68.   

 2019-08-30  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Jazowej w Rzeszowie, dz. 763/2, 765/1, 765/2, 771/2, 775, obr. 210   2019-09-18      
 

69.   

 2019-08-30  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. ks. Jana Stączka w Rzeszowie, dz. 331/10, 331/8, 331/6, 329/11, 329/10, obr. 220         
 

70.   

 2019-08-30  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Biesiadnej w Rzeszowie, dz. 631/5, 618/15, 632/6, 634/1, 634/2, 633/11, 633/16, 633/14, obr. 224   2019-09-06      
 

71.   

 2019-08-30  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej  przy ul. Herbowej, Jana Pawła II w Rzeszowie, dz. 1016/1, 1057, 1119/9, 1124, 1127, 1130/16, 1130/5, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1131/6, 1131/7, 1131/8, 1131/9, 1130/13, 1130/14, 1130/15, 1268, 1128, 1118/19, 1118/20, 1118/21, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, obr. 225         
 

72.   

 2019-09-02  

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (rury PE dn 63) wraz z przyłączami gazu z rur PE dn 32 (1 przyłącze) i dn 25 (3 przyłącza) do: budynku usługowego - zamieszkania zbiorowego, 2 budynków mieszkalno-usługowych, budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Podkarpacka, Matuszczaka w Rzeszowie. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie. Dz. 90/3, 90/4, 87/3, 87/9, 87/8, 87/7.   2019-09-12      
 

73.   

 2019-09-03  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 2902/1, 2902/3, 2902/4, 2902/5, 2902/12, 2902/13, 2902/14 ul. Miejska, obr. 225 Rzeszów.         
 

74.   

 2019-09-03  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku produkcyjnego przy ul. Podgórskiego dz. 2460 obr. 212 Rzeszów.   2019-09-17      
 

75.   

 2019-08-20  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych dz. 303/3, 303/4, 307/4, 308/2, 311/2, 309, 310/2 ul. Dunikowskiego obr. 209 Rzeszów.   2019-08-27      
 

76.   

 2019-09-05  Solkan sp. z o.o.  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 1443, 1423/1, 1421/4, 1428, 1440/14, 1440/11, 1440/13, 1440/10, 1440/8 obr. 225 Rzeszów ul. Legionistów, Pogodne Wzgórze.   2019-09-24      
 

77.   

 2019-09-11  Luiza Wojnarowska  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. 4570, 4569, 4567, 4566/1, 4565/1, 4565/2, 4558, 4557, 4548, 4542/1, 4542/2 obr. 222 Rzeszów ul.. Leśne Wzgórze.     2019-10-02    
 

78.   

 2019-09-11  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Budowa Kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Senatorskiej, Dębinowej, Alternatywy, Lotosowej, Miejskiej i Papieskiej z wlotami do rowów W-2, W-2-8, W-2-1 oraz rzeki Wisłok, dz. 593/3, 593/6 obr. 225 Rzeszów.         
 

79.   

 2019-09-19  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Staroniwska dz. 2696, 1654, 1657, 1658, 1670, 1674, 1676/6, 1692, 1691, 1698/2, 1699/2, 1700/2, 1700/1, 1701/1, 1702/1, 1703/1, 1704/7, 1704/3, 1704/4, 1705/2, 1709/2, 1705/1, 1709/1 obr. 212 Rzeszów.   2019-09-30      
 

80.   

 2019-09-19  Polska Spółka Gazownictwa ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej śerdniego ciśnienia ul. Strzelnicza dz. 163/7, 162/7, 161/6, 161/7 obr. 212 Rzeszów.   201-09-30      
 81  2019-09-19  Polska Spółka Gazownictwa ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Janiowe Wzgórze dz. 5220/4, 5220/5, 4995, 5225/7 obr. 222 Rzeszów.   2019-09-23      
 82  2019-09-19  Polska Spółka Gazownictwa ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Krakowska dz. 1541/1, 1539, 1537/3, 1536/3, 1542/2 obr. 222 Rzeszów.   2019-09-26      
 83  2019-09-19 Damian Trala  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 2516/1, 2517/3, 2517/2, 2517/1 obr. 222 Rzeszów ul. Dębicka.   2019-09-26      
 84  2019-09-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krakowskiej  dz. 313/7, 315/4, 316/6, 316/4 obr. 222 Rzeszów.   2019-10-01      
 85  2019-09-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Dębicka dz. 2682/4, 2682/3, 2682/1 obr. 222 Rzeszów.   2019-10-01      
 86  2019-09-25

Teresa Baranowska-Koczkodan

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Hutników, ul. Stoczniowców, dz. 360, 362, 363, 364, 359, 356, 354, 337, 336, 338, 339, 369, 340, 341, 342, obr. 208, Nowe Miasto, Rzeszów   2019-10-16      
 87  2019-09-30  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-0200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Beskidzkiej na dz. 576, 573/4, 573/5, 573/3, 573/2, 572 obr. 223 Rzeszów.   2019-10-18      
 88  2019-10-03  Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 2095/8, 2096/5, 2096/6 obr. 221 Rzeszów ul. Podgórskiego.         
 89  2019-10-07  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie na dz. 2644/1, 2644/2 obr. 212.   2019-10-18      
 90  2019-10-07  Polska Spółka Gazownictwa sp. zo.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie na dz. 1524/16, 1524/20, 1524/18, 1526/14, 1524/21 obr. 222.   2019-10-14      
 91  2019-10-08  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów  Budowa sieci ciepłowniczej  wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych i instalacją alarmową typu impulsowego na dz. 2144/13, 2144/14, 2144/11, 2281/3, 2486/5, 2488/6, 2488/4, 2489/3, 2502/7, 2502/6, 2269/10 obr. 212 Rzeszów ul. Podgórskiego.   2019-10-30      
 92  2019-10-10  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 1780/1, 1781/1, 1782/5, 1782/10, 1782/9, 1782/8, 1782/7 obr. 210 Rzeszów ul. Gościnna.   2019-10-15      
 93  2019-10-15  Jolanta i Tadeusz Slegelbach  Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 1288/12,1288/13, 2251, 2272 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina.         
 94  2019-10-15  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1183/4, 1183/6, 1184/7, 1184/8 obr. 225 Rzeszów ul. Makuszyńskiego.   2019-10-30      
 95  2019-10-16  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 928/2, 752/3, 752/4, 752/5, 753/7 obr. 227 Rzeszów ul. Dębicka.   2019-10-23      
 96  2019-10-16  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Beskidzkiej na dz. 737/20 Rzeszów obr. 223.   2019-10-30      
 97  2019-10-17  Polska Spółka Gazonictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych na dz.565/1,564/9,564/10, 564/11, 564/12, 564/13,  564/5, 565, 570,571 obr. 210 Rzeszów ul. Jazowa/Strażacka.         
 98  2019-10-17  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 357/8, 357/9, 357/10 obr. 226 Rzeszów ul. Miłocińska.         
 99  2019-10-17  Maciej Lalicki  Sieć kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu, przył. kan. deszcz. oraz drenaż na dz. nr 1532/18,1532/19, (dawna 1532/11 ), 1532/20, 1532/21, 1532/22, 1532/23, (dawna dz. 1532/9), 153224, 1532/25, (dawna 1532/2), 1532/26, 1532/27 (dawna 1532/3, 1532/28, 1532/29 (dawna 1532/4), 1532/30, 1532/31, (dawna 1532/5), 1532/32, 1532/33, (dawna 1532/6), 1532/16, (dawna 1532/7) obr. 225 Rzeszów ul. Budziwojska oraz dz. 1196/2 poł. w Tyczynie.   2019-11-05      
 100  2019-10-21  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Wetlińskiej na dz. 247/3, 248, 252 obr. 211 Rzeszów.   2019-10-30      
 101  2019-10-21  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Cukierniczej i Krawieckij w Rzeszowie na dz. 1411/2, 1411/1, 1401/4, 1401/3, 1401/1, 1396, 1394 obr. 212.   2019-11-27      
 102  2019-10-22  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowkiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia na dz. 534/2, 534/6, 534/7, 534/9 obr. 222 ul. Potockiego Rzeszów.         
 103  2019-10-22  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowkiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 166/4, 245/2, 261/8 ul. Załęska obr. 220 Rzeszów.         
 104  2019-10-22  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 686/3, 2907/17, 2907/18, 2907/19, 2907/20, 2907/21, 2907/22 obr. 225 Rzeszów ul. św. Antoniego , Senatorska.         
 105  2019-10-22  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1655/4, 1657/1, 1660, 1662/3 obr. 225 ul. Budziwojska Rzeszów.   2019-11-08      
 106  2019-10-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 2385/1, 2385/3, 2385/5, 2386/1 obr. 219 Rzeszów ul. Jasińskiego.   2019-10-29      
 107  2019-10-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 730, 802/,41 ,802/42, 802/43, 802/44, 802/45, 802/46, 802/47 obr. 224 Rzeszów ul. Baśniowa.         
 108  2019-10-24 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 150/17, 150/18 obr. 224 Rzeszów ul. kard. Karola Wojtyły.         
 109  2019-10-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów    Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.1114, 1327/4, 1327/5 obr. 224 Rzeszów ul. Sikorskiego .         
 110  2019-10-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.405, 409, 410 obr. 209 Rzeszów ul. Piwonii.   2019-10-29      
 111. 2019-10-24  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 2507/16, 2507/15, 2507/17, 2507/18 obr. 225 Rzeszów ul. Podleśna.         
 112.  2019-10-29   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1589/1, 1589/2, 1589/3, 1590/3, 1590/4, 1593 obr. 219 Rzeszów ul. Warneńczyka.   2019-11-04      
 113.  2019-10-29 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.179/2 obr. 220 Rzeszów ul. Załęska.         
  114.  2019-10-30   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1777/4 obr. 207 Rzeszów ul. Wielkopolska.   2019-11-05      
 115.  2019-11-04  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.2408/2, 2408/1, 2407, 2408/3 obr. 212 Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego.         
 116. 2019-11-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 291/2, 2082, 2231/6, 2232/1, 2232/3, 2232/5, 2232/7, 2232/8, 2232/9 obr. 209 Rzeszów ul. Wieniawskiego.   2019-12-03      
  117.  2019-11-05  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 607/11, 607/17, 607/18, 607/19, 607/20, 607/21, 607/22, 607/23, 607/24 obr. 224 Rzeszów - Biała II ul. kard. Karola Wojtyły.   2019-11-15      
 118.  2019-11-08  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.4721/7, 4724, 4721/2, 4746, 4721/5 obr. 222 Rzeszów ul. Ciche Wzgórze.         
 119.  2019-11-12   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1151/2, 1155/7, 1155/8, 1155/9, 1156/1, 1156/2, 1156/4, 1156/6 obr. 225 Rzeszów ul. Zakątkowa.   2019-11-14      
  120.  2019-11-13   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.2467/5, 2467/3, 2466, 2506/3, 2506/2, 2506/1, 2505/2 obr. 222 Rzeszów ul. Dębicka.         
 121. 2019-11-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.865/7, 860, 860/2, 860/3, 860/4 obr. 213 Rzeszów ul. Jastrzębia.   2019-11-28      
  122.  2019-11-15   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1188, 1189, 1190, 1191, 1193/5 obr. 218 Rzeszów ul. Morawskiego.         
 123. 2019-11-15 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1648, 1649, 1650 obr. 219 Rzeszów ul. Warneńczyka.   2019-11-21      
  124.  2019-11-20  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem  gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. 718/5, 718/6, 718/7, 719/1, obr. 220, ul. Jaspisowa         
  125.   2019-11-20

 Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze - Wschód w Rzeszowie

ul. Zielone Wzgórze - Wschód

35-213 Rzeszów

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Zielone Wzgórze - strona wschodnia, dz. 4801/2, 4793, 4791, 4788, 4785, 4783, 4780, 4779, 4777, 4775, 4825, 4824, 4823, 4826, 4827, 4828, 4829, 4963, 4999, 4964, 4998, 5020, 5036, 5037/1, 5063, 5061, 5103, 5104/2, 5105/2, 5138, 5127, 5128/3, 5129, 5135, 4562, 5186, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 4910/2, 5221/1, 4995, 5222/1, 5224/5, obr. 222, ul. Zielone Wzgórze         
 126.  2019-11-25   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 5816, 5818/18, 5818/17, 5818/10, 5818/22, 5818/3 obr. 222 Rzeszów ul. Pańska.         
  127.  2019-11-26   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.829/4, 829/6, 829/8 obr. 225 Rzeszów ul. Senatorska.         
 128. 2019-11-26  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.1503/10, 1503/9, 1504/9 obr. 225 Rzeszów ul. Anielska.   2019-12-05      
 129. 2019-11-27  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1662/4, 1662/5, 1662/6, 1665 obr. 210 Rzeszów ul. Malownicza.   2019-11-29      
 130.  2019-11-27   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 329/1, 286, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/12, 318/13, 318/14 obr. 226 Rzeszów ul. św. Huberta.         
 131.  2019-11-21   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.843/18, 843/24, 848/6, 848/8, 1091/1, 1091/2, 1091/3 obr. 224 Rzeszów ul. Wschodnia.   2019-11-29      
  132.  2019-11-21   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 285/14, 285/22, 285/23, 286 obr. 224 Rzeszów ul. Świętojańska.   2019-11-29      
 133.  2019-11-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.386/5, 386/8 obr. 224 Rzeszów ul. kard. Karola Wojtyły.  2019-11-29      
 134.  2019-11-27  Karolina Paula Flakiewicz  Budynek mieszkalny jednorodzinny z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zbiornikiem wód opadowych na dz. 2294/1 i 2294/2 obr. 219 Rzeszów ul. Karola Karpa.     2019-12-04    
 135.  2019-12-02    Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 3901, 3902, 3903, 3904, 3950/2, 3910, 3906/6 obr. 222 Rzeszów ul. Potokowa.   2019-12-05      
  136.  2019-11-29  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  Sieć elektroenergetyczna dz. 207/5, 212/5 obr. 214 Rzeszów ul. Wyspiańskiego.   2019-12-09      
  137.  2019-12-03  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.1025, 1024, 1023/2, 1023/1, 1022, 1021, 966/4, 874/1 obr. 211 Rzeszów ul. Kwiatkowskiego.         
 138.  2019-12-05   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1244/5, 1244/7 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina.         
  139.  2019-12-05   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1059, 1062/2 obr. 218 Rzeszów ul. Nadbrzeżna.         
 140.  2019-12-05  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 770/17 ( z podziału 770/9), 770/11, 770/10, 769/3, 769/2, 769/1, 764/1, 764/2, 741, obr. 222 Rzeszów ul. Ropczycka.   2019-12-12      
 141. 2019-12-05  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1784, 1749/3, 1785, 1786/1, 1786/2 obr. 212 Rzeszów ul. Hanasiewicza.         
 142. 2019-12-10  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.393/2, 393/15, 393/13, 393/14 obr. 215 Rzeszów ul. Krakowska.         
 143.  2019-12-10   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 251/2, 251/1 obr. 226 Rzeszów ul. św. Huberta.         
 144. 2019-12-10 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 339/4, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/6, 1315/7 obr. 228 Rzeszów ul. Kukuczki.   2019-12-16      
 145. 2019-12-10 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 2507/8, 2507/2 obr. 225 Rzeszów ul. Podleśna.   2019-12-19      
  146.  2019-12-10  Natalia Bomba Kochańska Budowa sieci wodociągowej dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz. 1245/8, 1245/9, 1245/10, 1245/11, 1256 obr. 221 Rzeszów ul. św. Marcina.         
  147.  2019-12-11  Sławomir Czajak  Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 5391/3, 4995, 5220/4, 5220/5, 5220/6, 5220/2, 4910/2, 5205/1, 5191, 5206 obr. 222 Rzeszów ul. Janowe Wzgórze.     2020-01-02    
 148.  2019-12-11  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin  Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w ramach zadania inwestycjinego:Budowa stacji transformatorowej słupowej Przybyszówka Janiowe Wzgórze wraz z nawiązaniem do linii SN-15kV i nN-0,4kV ul. Janiowe Wzgórze, Galicjyjska, Złocista dz. 5238, 5237/1, 5237/2, 5239/1, 5240/1, 5243/3, 5244, 5234, 5241, 5232/2, 5707, 5374, 5384/3, 5381, 5380/1, 5379/1, 5378/1, 5377/13, 5377/12, 5236/1, 5236/2, 5231/5, 5390/2, 4925 obr. 222.     2020-01-02    
 149.  2019-12-12  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.510/8, 518/1, 519/2, 521, 526, 528/3, 1645 obr. 211 Rzeszów ul. Grabskiego.         
 150.  2019-12-17  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1627/18, 1627/19, 966/3, 1043, 1042 obr. 211 Rzeszów ul. Piaskowa.         
 151. 2019-12-17  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 1860/51, 1860/52, 1860/54, 1860/55, 1860/57, 1860/58, 1860/59, 1875/1, 1875/3, 1875/4 obr. 209 Rzeszów ul. Zimowit.   2019-12-27      
 152. 2019-12-17  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 663/4, 664/5, 744, 746/1, 746/2, 746/3, 747/2, 747/3, 758 obr. 220 Rzeszów ul. Cyrkoniowa.         
 153. 2019-12-17  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 739/20, 739/21, 739/22, 745, 762/2 obr. 221 Rzeszów ul. Sulikowskiego.         
 154.  2019-12-23  Ewa Szeliga  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 808/9, 808/8, 808/7, 808/6, 808/10 z podziału dz. 808/2, 809/9, 809/8 z podziału dz. 809 oraz dz. 807/19, 807/15, 807/22, 807/23 obr. 224 Rzeszów ul. Mokra Strona.     2020-01-27    
 155.  2019-12-23  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 853/4, 854/2, 856/8, 856/2 obr. 227 Rzeszów ul. Pisarska.   2019-12-27      
  156.  2019-12-23  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło   Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.68/4, 79 obr. 226 Rzeszów ul. Myśliwska.         
 157.  2019-12-24  Rafał Bzdruch    Budowa odcinka sieciwodociągowej na dz. 2313/4, 2302/22, 2302/33 obr. 219 Rzeszów ul. Karpa.   2020-01-31      
                 
                 

 

Opublikował(a): 31.01.2020 14:15, Jadwiga Pizło
Wytworzył(a): 09.01.2019 11:08, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21864957
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl