Wersja Archiwalna

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Siedziba

Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 017 85 81 181, 017 86 24 018
E-Mail: cpitu@odwyk.pl
Godziny pracy: 8.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Barbara Łukasik
Siedziba: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 017 85 81 181
E-Mail: cpitu@odwyk.pl
Kompetencje: Samodzielne zarządzanie placówką
Godziny pracy:
Poniedziałek od 8.00 - 15.35
Wtorek od 12.25 - 20.00
Środa od 12.25 - 20.00
Czwartek od 12.25 - 20.00
Piątek od 8.00 - 15.35


Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XVI/183/203 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Statut, Regulamin Porządkowy, Regulamin Pracy

Regulamin organizacyjny

Regulamin porządkowy

Regulamin pracy

Struktura organizacyjna

Statut

Zadania i prowadzone sprawy

- Realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień.
- Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
- Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.
- Wspieranie działalności placówki podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom.
- Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi.
- Podejmowanie działań skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie.
- Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, profilaktyki i rozpoznawania przemocy.

W siedzibie SP ZOZ CPiTU można dokonać złożenia wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sekretarz Komisji - Lidia Worsztynowicz, telefon 017 85-06-097, godziny pracy: poniedziałek od 12.30 – 20.00, wtorek od 12.30 – 20.00, środa od 8.00 – 15.35, czwartek od 8.00 – 15.35, piątek od 8.00 – 15.35.

Tryb działania

Zawarty w Statucie.
1. Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Finanse

1.Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Bilans za 2003 r.
Bilans za 2004 r.
Bilans za 2005 r.
Bilans za 2006 r.
Bilans za 2007 r.


Budżet

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych nr umowy 0901016704200400 w wysokości 150.000 zł., umowa o finansowanie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

Bilans za 2006 r.

Stan na 31.12.2002 r.Suma aktywów - 6.058,75 zł, stan na koniec roku 3.150,99 zł, Suma pasywów - 6.058,75 zł, stan na koniec roku 3.150,99 zł.

Majątek

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie mieści się w budynku Izby Wytrzeźwień na I piętrze, zajmuje lokal o pow. 230 m kw., wyposażenie biurowe.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Centrum prowadzi:
- dzienny rejestr osób korzystających z pomocy Centrum
- rejestr pism przychodzących
- rejestr pism wychodzących
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- ewidencję pacjentów
- karty choroby
- zeszyty z zapisem przebiegu grup terapeutycznych
- rejestr dokumentacji sądowej
- ewidencję wyposażenia Centrum
- archiwum powyższych dokumentów

Informacje nieudostępnione

Dane osobowe. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Data opracowania - 26.06.2003 r., 23.07.2004 r., 27.02.2008 r. ,13.02.2009

Opracowali - Lidia Worsztynowicz, Monika Moniak, Jacek Kopeć, Adam Błażej

Zatwierdziła - Barbara Łukasik 

Opublikował(a): 30.07.2009 13:46, Piotr Mamczur
Wytworzył(a): 29.10.2008 13:54, Barbara Łukasik
Drukuj Poleć znajomym