Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Siedziba

Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 017 85 81 181, 017 86 24 018
E-Mail: cpitu@odwyk.pl
Godziny pracy: 8.00 - 20.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Barbara Łukasik
Siedziba: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 017 85 81 181
E-Mail: cpitu@odwyk.pl
Kompetencje: Samodzielne zarządzanie placówką
Godziny pracy:
Poniedziałek od 8.00 - 15.35
Wtorek od 12.25 - 20.00
Środa od 12.25 - 20.00
Czwartek od 8.00 - 15.35
Piątek od 8.00 - 15.35


Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XVI/183/203 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Statut, Regulamin Porządkowy, Regulamin Pracy

Regulamin organizacyjny

Regulamin porządkowy

Regulamin pracy

Struktura organizacyjna

Statut

Zadania i prowadzone sprawy

- Realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień.
- Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
- Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.
- Wspieranie działalności placówki podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom.
- Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi.
- Podejmowanie działań skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie.
- Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, profilaktyki i rozpoznawania przemocy.

W siedzibie SP ZOZ CPiTU można dokonać złożenia wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sekretarz Komisji - Lidia Worsztynowicz, telefon 017 85-06-097, godziny pracy: poniedziałek od 12.30 – 20.00, wtorek od 12.30 – 20.00, środa od 8.00 – 15.35, czwartek od 8.00 – 15.35, piątek od 8.00 – 15.35.

Tryb działania

Zawarty w Statucie.
1. Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Finanse

1.Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Bilans za 2003 r.
Bilans za 2004 r.
Bilans za 2005 r.
Bilans za 2006 r.
Bilans za 2007 r.
Bilans za 2008 r.

Majątek

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie mieści się w budynku Izby Wytrzeźwień na parterze i I piętrze, zajmuje lokal o pow. 334 m kw., wyposażenie biurowe.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Centrum prowadzi:
- dzienny rejestr osób korzystających z pomocy Centrum
- rejestr pism przychodzących
- rejestr pism wychodzących
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- ewidencję pacjentów
- karty choroby
- zeszyty z zapisem przebiegu grup terapeutycznych
- rejestr dokumentacji sądowej
- ewidencję wyposażenia Centrum
- archiwum powyższych dokumentów

Informacje nieudostępnione

Dane osobowe. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Data opracowania - 26.06.2003 r., 23.07.2004 r., 27.02.2008 r. ,13.02.2009

Opracowali - Lidia Worsztynowicz, Monika Moniak, Jacek Kopeć, Anna Błażej

Zatwierdziła - Barbara Łukasik 

Opublikował(a): 30.07.2009 14:45, Piotr Mamczur
Wytworzył(a): 29.10.2008 13:54, Barbara Łukasik
Drukuj Poleć znajomym