Wersja Archiwalna

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

 

*INFORMACJA o przebiegu wykonania BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKUpobierz
 * Spis treści pobierz
 * Tab Nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r. pobierz
 Tab Nr 1.1 - Dochody gminnepobierz
* Tab Nr 1.2 - Dochody powiatowepobierz
 Tab Nr 2 - Przychodypobierz
 * Tab Nr 3 - Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r pobierz
 * Tab Nr 3.1 - Wydatki na zadania gminne pobierz
 * Tab Nr 3.2 - Wydatki na zadania powiatowe pobierz
 * Tab Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych pobierz
 * Tab Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych pobierz
 * Tab Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pobierz
 * Tab Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobierz
 * Tab Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej pobierz
 * Tab Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień pobierz
 * Tab Nr 10 - Rozchody pobierz
 * Tab Nr 11 - Bilans pobierz
 * Tab Nr 12 - Pomoc finansowa pobierz
 * Tab Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty pobierz
 * Tab Nr 14 - Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych pobierz
 * Tab Nr 15 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pobierz
 *  pobierz
 *  pobierz
 *  pobierz
 *  pobierz
   
   
   
   
   
   
   

 

Opublikował(a): 06.09.2011 12:01, Jerzy Liszcz
Wytworzył(a): 06.09.2011 11:03, Jerzy Liszcz
Drukuj Poleć znajomym