Wersja Archiwalna

Realizacja inwestycji miejskich z udziałem ludności

Wydział Inwestycji, Rynek 12, parter, pokój 7, tel. 17 875 45 43

Wymagania do spełnienia przez Grupę Inicjatywną przy realizacji inwestycji miejskich z udziałem ludności:
Należy uzyskać i złożyć do Wydziału:
1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
2) opracowany projekt budowlany i wykonawczy z kompletem uzgodnień i uzyskanym pozwoleniem na budowę,
3) opracowany przedmiar robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz kosztorys inwestorski.
 

Opublikował(a): 16.05.2017 10:00, Sławomir Stelmach
Wytworzył(a): 16.08.2012 14:57, Urszula Kukulska
Drukuj Poleć znajomym