Wersja Archiwalna

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku.

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku. Upoważnione do składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2012 r. są kluby sportowe działające na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
 
Komplet dokumentów powinien zawierać:
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
2. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Miasto Rzeszów
3. Kserokopia licencji zawodniczej poświadczona za zgodnością z oryginałem
4. Protokół z zawodów poświadczający osiągnięcia sportowe
5. Oświadczenie zawodnika.
6. Zaświadczenie o statusie ucznia / studenta (osoby uczącej się).
 
Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 11, I piętro.
Opublikował(a): 20.12.2012 11:48, Michał Solarski
Wytworzył(a): 03.12.2012 15:03, Michał Solarski
Drukuj Poleć znajomym