Wersja Archiwalna

Bilety "trasowane"

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do korzystania z bezpłatnych biletów miesięcznych trasowanych uprawnione są dzieci z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej, dojezdżające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych(gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Dla ustalenia uprawnień przyjmuje się, ze miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351 zł), ustalonego na podstawie art 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ustala uprawnienia do świadczeń, sporzadzając comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące podstawa wydania biletów przez Przewoźnika.

W celu uzyskania biletu trasowanego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS w Rzeszowie

Opublikował(a): 27.10.2016 10:52, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:25, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym