Wersja Archiwalna

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 140 KB

 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - 40 KB

 

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego - 200 KB

oraz załączniki :

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 60 KB
oraz załączniki :


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - 110 KB

 oraz załączniki :

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - 60 KB

oraz załącznik :


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - 61 KB

oraz załączniki :


Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - 75 KB

oraz załączniki :

 

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004r. ustalone na siebie świadczenia na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz 200, z późn. zm.) - 1355 KB

Opublikował(a): 10.09.2014 07:06, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 11:50, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym