Wersja Archiwalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nową ustawą przyjętą przez Sejm, od 1 lipca 2013 roku obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy spoczywa na samorządzie lokalnym. Od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów ko­munalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapłacić na rzecz Gminy. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwami od­bierającymi odpady - dotychczasowe umowy z MPGK--Rzeszów Sp. z o. o. - zgodnie z deklaracją Spółki auto­matycznie ulegają rozwiązaniu po dniu 30 czerwca br. Natomiast inne firmy w tej sprawie zadeklarowały, że od 1 lipca 2013 r. nie będą dochodzić swoich praw wy­nikających z braku wypowiedzenia umowy. Ostateczna decyzja o rozwiązaniu lub też nie rozwiązaniu umowy z firmą wywozową należy do właściciela nieruchomości.

W Rzeszowie w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum firm, którego liderem jest MPGK-Rzeszów Sp. z o.o., które będzie odbierało odpady komunalne z terenu miasta Rzeszowa.


WZÓR DEKLARACJI

Deklaracja  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 2 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacja o współwłaścicielach nieruchomości

Oświadczenie o niezamieszkiwaniu

Oświadczenie o niepowstawaniu odpadów komunalnych

UWAGA!!!!! Do deklaracji należy dołaczyć kopię dotychczasowej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

 

 • Deklarację można złożyć do dnia 20 czerwca 2013 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMRz, ul. Hanasiewicza 10 (czynne: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 7.30-17.00);
 • Punkty Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Nowy Świat ul. Krakowska 20 oraz w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall ul. Kopisto 1 (czynne: poniedziałek – sobota 10.00-18.00);
 • Punkty informacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa w hipermarketach REAL Al. Witosa 21 i E.LECLERC Al. Rejtana 69 (czynne: wtorek – sobota 9.00 -17.00);
 • Deklarację można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

 

Ponadto, pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadzą jednodniowe dyżury na osiedlach:

 1. Miłocin w dniu 11.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75;
 2. Budziwój w dniu 12.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Rzeszowskim Dom Kultury, ul. Budziwojska 194;
 3. Słocina w dniu 13.06.2013 r.  w godz. 10.00-18.00  w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Słocińska 4;
 4. Biała w dniu 14.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Karola Wojtyły 164;
 5. Załęże w dniu 17.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Ks. J. Stączka 12;
 6. Przybyszówka w dniu 18.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Dębicka 170;
 7. Mieszka I  w dniu 19.06.2013. w godz. 10.00-18.00 w Gimnazjum nr 8, ul. Miodowa 6;
 8. Zwięczyca w dniu 20.06.2013 r. w godz. 10.00-18.00 w Zespole Szkół Nr 5, ul. Beskidzka 5 (budynek przedszkola).

Podstawy prawne:

Uchwała nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr L/939/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 Zapoznaj się z zasadami segregacji odpadów

Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Informacja dla mieszkańców bloków mieszkalnych

Informacja dla właścicieli firm/nieruchomości

 

 

 Więcej informacji na http://n.bip.erzeszow.pl/gospodarka-odpadami

 


Opublikował(a): 20.08.2014 08:00, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 06.06.2013 08:09, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym