Wersja Archiwalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
• w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
• w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można pobrać i złożyć w następujących miejscach:
• Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10,
• Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
• Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,
• Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
• Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Rzeszów, al. Piłsudskiego 44,
• Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Real, al. Witosa 21.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI (JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘDU NA TO,
W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZŁOŻONA).

Lp.

Opis formularza:

Wzory formularzy obowiązujące:

od dnia 25.04.2014

od dnia 01.07.2013 do dnia 24.04.2014

1

Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwykły plik pdf - formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

DO-1

DO-1

2

Załącznik ZN-1 do deklaracji (zwykły plik pdf - formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

ZN-1

ZN-1

3

Załącznik ZN-1A do deklaracji (zwykły plik pdf. - formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

ZN-1A

ZN-1A

4

Deklaracja o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (aktywny plik pdf - formularz z aktywnymi polami do  wypełnienia i wydrukowania)

DO-1

DO-1

5

Załącznik ZN-1 (aktywny plik pdf  - formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1

ZN-1

6

Załącznik ZN-1A (aktywny plik pdf - formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1A

ZN-1A

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie .


Opublikował(a): 12.11.2015 13:06, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 06.06.2013 08:09, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym