Wersja Archiwalna

Szczegółowe informacje dotyczące ponownych wyborów do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Obwieszczenie o terminach i miejscach spotkań wyborczych

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr X/235/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rady osiedli, wybory zostaną przeprowadzone na Osiedlu Pułaskiego, i Osiedlu Słocina. Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.


Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa § 22 Statutu Osiedla, zgodnie z którym wybory w drugim terminie są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 60 mieszkańców Osiedla.

 

Wyniki:

Rada Osiedla Słocina - została wybrana w dniu 28 maja 2019 r. W wyborach wzięło udział 69 mieszkańców.

Rada Osiedla Pułaskiego - z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców, zgodnie z par. 22 ust. 2 Statutu Osiedla Pułaskiego, wybory do Rady Osiedla wyznaczone na dzień 31 maja 2019 r., nie odbyły się. Zgodnie z listą obecności na zebranie wyborcze przyszło 30 osób. W związku z powyższym, Rada Osiedla Pułaskiego, nie została wybrana.

Opublikował(a): 03.06.2019 14:38, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 25.06.2013 12:01, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym