Wersja Archiwalna

Szczegółowe informacje dotyczące ponownych wyborów do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Obwieszczenie o terminach i miejscach spotkań wyborczych

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XVII/360/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 23 września 2019 r.

o godz. 18:00 w Ratuszu, sala sesyjna, ul. Rynek 1.

 


Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa § 22 Statutu Osiedla, zgodnie z którym wybory w drugim terminie są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 60 mieszkańców Osiedla.

 

Informuję, że w dniu 23 września 2019 r. została wybrana Rada Osiedla Śródmieście. W wyborach uczestniczyło 61 mieszkańców osiedla.

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/387/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli, ponowne wybory zostaną przeprowadzone na następujących osiedlach: Piastów, Staroniwa, Kmity, 1000-Lecia, Baranówka, Zwięczyca, Biała.

Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.

Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa Statut Osiedla. Aby ponowne wybory się odbyły, w wyborach musi wziąć udział conajmniej 60 mieszkańców osiedla.

 

Wyniki ponownych wyborów:

1. W dniu 27 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Biała. W wyborach wzięło udział 113 mieszkańców osiedla.

2. W dniu 28 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Staroniwa. W wyborach wzięło udział 95 mieszkańców osiedla.

3. W dniu 29 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Baranówka. W wyborach wzięło udział 65 mieszkańców osiedla.

Opublikował(a): 30.10.2019 10:22, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 25.06.2013 12:01, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym