Wersja Archiwalna

Szczegółowe informacje dotyczące ponownych wyborów do rad osiedli

Wybory do rad osiedli

Obwieszczenie o terminach i miejscach spotkań wyborczych

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XVII/360/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Śródmieście, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 23 września 2019 r.

o godz. 18:00 w Ratuszu, sala sesyjna, ul. Rynek 1.

 


Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa § 22 Statutu Osiedla, zgodnie z którym wybory w drugim terminie są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 60 mieszkańców Osiedla.

 

Informuję, że w dniu 23 września 2019 r. została wybrana Rada Osiedla Śródmieście. W wyborach uczestniczyło 61 mieszkańców osiedla.

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/387/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli, ponowne wybory zostaną przeprowadzone na następujących osiedlach: Piastów, Staroniwa, Kmity, 1000-Lecia, Baranówka, Zwięczyca, Biała.

Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.

Zasady i tryb wyborów organów Osiedla określa Statut Osiedla. Aby ponowne wybory się odbyły, w wyborach musi wziąć udział conajmniej 60 mieszkańców osiedla.

 

Wyniki ponownych wyborów:

1. W dniu 27 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Biała. W wyborach wzięło udział 113 mieszkańców osiedla.

2. W dniu 28 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Staroniwa. W wyborach wzięło udział 95 mieszkańców osiedla.

3. W dniu 29 października br. zosała wybrana Rada Osiedla Baranówka. W wyborach wzięło udział 65 mieszkańców osiedla.

4. W dniu 5 listopada br. zosała wybrana Rada Osiedla Zwięczyca. W wyborach wzięło udział 113 mieszkańców osiedla.

5. W dniu 7 listopada br. zosała wybrana Rada Osiedla 1000-Lecia. W wyborach wzięło udział 91 mieszkańców osiedla.

5. W dniu 14 listopada br. zosała wybrana Rada Osiedla Kmity. W wyborach wzięło udział 65 mieszkańców osiedla.

6. W dniu 21 listopada br. zosała wybrana Rada Osiedla Piastów. W wyborach wzięło udział 83 mieszkańców osiedla.

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXI/481/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do rad osiedli, ponowne wybory zostaną przeprowadzone na następujących osiedlach: Gen. Wł. Andersa, Paderewskiego, Gen. Grota Roweckiego, Załęże, Dąbrowskiego.

Terminy i miejsca wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Wyniki ponownych wyborów:

1. W dniu 9 grudnia br. zosała wybrana Rada Osiedla Gen. Wł. Andersa. W wyborach wzięło udział 83 mieszkańców osiedla.

2. W dniu 9 grudnia br. zosała wybrana Rada Osiedla Paderewskiego. W wyborach wzięło udział 61 mieszkańców osiedla.

3. W dniu 10 grudnia br. z powodu zbyt niskiej frekwencji, nie zosała wybrana Rada Osiedla Gen. Grota Roweckiego. W wyborach wzięło udział 43 mieszkańców osiedla.

4. W dniu 12 grudnia br. zosała wybrana Rada Osiedla Załęże. W wyborach wzięło udział 69 mieszkańców osiedla.

 

Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/505/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Zawiszy Czarnego, ponowne wybory zostaną przeprowadzone w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 18:30 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7.

Opublikował(a): 13.12.2019 08:17, Agnieszka Kołodziejczyk
Wytworzył(a): 25.06.2013 12:01, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym