Wersja Archiwalna

Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Rzeszowa

 

OGŁOSZENIE
 

Gmina Miasto Rzeszów w celu zapewnienia możliwości mieszkańcom miasta Rzeszowa prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach i dniach w wyznaczonych punktach zbiórki.

Ponadto tego rodzaju odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. W. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18.

 

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane
od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 
 • świetlówki
 • baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środki chemiczne typu domowego
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • lampy energooszczędne
 

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym

5.10.2015
Poniedziałek

Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej

800 - 1000

Poniedziałek
Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 33

1015 - 1215

Poniedziałek

Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac

1230 - 1430

6.10.2015
Wtorek

Parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami

800 - 1000

Wtorek

Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich

1015 - 1215

Wtorek

Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem

Św. Józefa Kalasancjusza

1230 - 1430

7.10.2015
Środa

Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele
pod wezwaniem Narodzenia NMP

800 - 1000

Środa

Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15

1015 - 1215

Środa

Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej
– za przystankiem MPK

1230 - 1430

8.10.2015
Czwartek

Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f

800 - 1000

Czwartek

Parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych

1015 - 1215

Czwartek

Parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman”

1230 - 1430

9.10.2015
Piątek

Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej

730 – 930

Piątek

Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów

1000 – 1200

Piątek

Parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły

1230 - 1430

 
 
 
 

Opublikował(a): 18.09.2015 10:53, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 10.04.2014 10:08, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym