Wersja Archiwalna

Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów w celu zapewnienia możliwości mieszkańcom miasta Rzeszowa do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych organizuje dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach kwietniu i październiku obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka przeprowadzana jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w godzinach i dniach oraz miejscach podanych co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem przeprowadzenia zbiórki na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz do publicznej wiadomości.

Lista odpadów niebezpiecznych, które są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

- świetlówki
- baterie
- środki ochrony roślin
- opakowania po środkach ochrony roślin
- rozpuszczalniki, farby, lakiery
- opakowania po farbach i lakierach
- kwasy i alkalia
- środki chemiczne typu domowego
- termometry
- odpady zawierające rtęć
- lampy energooszczędne

Opublikował(a): 13.07.2016 14:34, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 10.04.2014 10:08, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym