Wersja Archiwalna

Odbiór odpadów zielonych oraz innych rodzajów odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady zielone (trawę, liście, gałęzie) mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą oddać bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do ustalonego limitu do dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane są:

- przy ul. Ciepłowniczej 11, 35-322 Rzeszów

- przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Punkty czynne są:

- we wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 10-18.

Od 1 stycznia 2015r. istnieje możliwość odbioru odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej. Odpady zielone należy zbierać do worków koloru brązowego, oznaczonych logo firmy odbierającej odpady (worki można zakupić w cenie 3 zł, u kierowców śmieciarek, w Biurze Obsługi Klienta MPGK przy al. Sikorskiego 428 lub w Punkcie Informacyjnym ZTM przy ul. Lisa Kuli 20).

Usługę odbioru worków z odpadami zielonymi należy zgłosić telefonicznie dyspozytorowi MPGK Rzeszów Sp. z o.o., tel.: 17 861-30-31 lub 17 861-30-32. Odpady zielone odbierane są od mieszkańców bezpłatnie do określonego limitu. Limit wynosi 180 worków 120-litrowych na rok (tj. 21,6 m3 na rok), bez względu na to, czy zostały dostarczone do PSZOK samodzielnie, czy odebrane przez firmę z posesji.

 

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą dostarczyć również posegregowane na poszczególne frakcje odpady takie jak:

- odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory przenośne, rozpuszczalniki, oleje, smary, farby, lakiery, alkalia, środki chemiczne typu domowego, środki ochrony roślin i opakowania po nich, termometry, odpady zawierające rtęć),

- zużyte opony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (świetlówki, żarówki energooszczędne itp.),

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- szkło opakowaniowe,

- metale,

- tworzywa sztuczne.

Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego transportu a także załadunku takich odpadów z domu do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pod numerem telefonu: 17 861-30-31 lub 17 861-30-32.

Dodatkowe informacje:

-bez dodatkowych opłat (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przyjmowane są od mieszkańców Rzeszowa odpady pochodzące tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Od podmiotów gospodarczych i instytucji odpady przyjmowane są odpłatnie.

-oddając ww. odpady do jednego z punktów trzeba okazać dokument potwierdzający zamieszkiwanie w mieście Rzeszowie lub dokument potwierdzający ponoszenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy Miasto Rzeszów.

 

 

 

Opublikował(a): 12.02.2016 07:54, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 28.10.2014 15:26, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym