Wersja Archiwalna

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Rzeszowa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Rzeszowa znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie e-PUAP: /umrz/sprawy                                                          

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)

2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Instrukcja zakładania konta na e-PUAP

Instrukcja użytkownika Profil Zaufany

Formularze:

Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Rzeszowa można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za między innymi takimi sposobami:

1. Wybierając kolejno:

- Alfabetyczna lista spraw

- Inne klasyfikacje

- Klasyfikacja terytorialna – podkarpackie

- Rzeszów (gmina miejska)

2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Urząd+Miasta+Rzeszowa”  

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

 

Nośniki danych

Urząd Miasta Rzeszowa przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

  • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
  • pamięć masowa USB

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Z.

Formaty załączników:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

1.   DOC, DOCX, RTF, ODT

2.   XML, XLS, XLSX, ODS,

3.   CSV

4.   TXT

5.   GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG

6.   PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Formularze dotychczas udostępnione na platformie e-PUAP to:

 

Wniosek ogólny

Skargi, wnioski

Komunikacja

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

 

Wyrejestrowanie pojazdu

 

Odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Inne sprawy urzędowe

Dopisanie do spisu wyborców

Uzyskanie patronatu lub członkowstwa w komitecie honorowym

 

Uprzejmie informujemy, iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest stopniowo rozszerzany o nowe formularze elektroniczne.

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikował(a): 27.04.2015 09:30, Bożena Lib
Wytworzył(a): 06.03.2015 15:01, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym