Wersja Archiwalna

Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie

 


Siedziba

Adres ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon / Fax
017 748 38 40
E-mail sekretariat@zs5.resman.pl
Godziny pracy sekretariatu

7:30 do 15:30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Kłęk
Siedziba ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon 017 748 38 40
E-mail sekretariat@zs5.resman.pl
Godziny pracy  7:30 do 15:30
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Struktura organizacyjna

Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie

- Przedszkole Publiczne Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Gimnazjum Nr 13.

 Statut

Statut Zespołu Szkół Nr 5:Pobierz
Statut Przdszkola Publicznego Nr 1Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 7Pobierz
Statut Gimnazjum Nr 13Pobierz

 

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans         Pobierz

 

 

Budżet

Budżet       Pobierz

 

 

Zadania

Określa Statut Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie

 

Tryb działania

Prowadzenie rekrutacji, wydawanie legitymacji szkolnych, wydawanie kart rowerowych i motorowerowych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci.

 

Prowadzone sprawy

- Sprawy finansowo – księgowe,
- Sprawy osobowe,
- Sprawy działalności socjalnej,
- Sprawy obowiązku szkolnego,
- Sprawy kancelaryjne,
- Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- Sprawy BHP,
- Sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- Sprawy pomocy pedagogicznej uczniom.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi:
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych 
- ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
- rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia gimnazjum, legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe nauczycieli),
- archiwum szkolne.

 

Kontrole



   
   
   

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

20.03.2017 r.

 

Opracowała

Jolanta Werenr - Sekretarz Zespołu Szkół Nr 5

 

Zatwierdził

Piotr Kłęk -  Dyrektror Zespołu Szkół Nr 5

 

Opublikował(a): 01.09.2019 00:00, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym