Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 5)Siedziba

Adres ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon / Fax
017 748 38 40
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
Godziny pracy sekretariatu

7:30 do 15:30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Kłęk
Siedziba ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon 017 748 38 40
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
Godziny pracy  7:30 do 15:30
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Struktura organizacyjna

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

- Przedszkole Publiczne Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 (z oddziałami Gimnazjum nr 13)

 Statut

Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie (w trkacie nowelizacji)Pobierz
Statut Przdszkola Publicznego Nr 1 (w trkacie nowelizacji)Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 7 (w trkacie nowelizacji)Pobierz
Statut Gimnazjum Nr 13Pobierz

 

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans         Pobierz

 

 

Budżet

Budżet       Pobierz

 

 

Zadania

Określa Statut Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Tryb działania

Prowadzenie rekrutacji, wydawanie legitymacji szkolnych, wydawanie kart rowerowych i motorowerowych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci.

Prowadzone sprawy

- Sprawy finansowo – księgowe,
- Sprawy osobowe,
- Sprawy działalności socjalnej,
- Sprawy obowiązku szkolnego,
- Sprawy kancelaryjne,
- Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- Sprawy BHP,
- Sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- Sprawy pomocy pedagogicznej uczniom.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi:
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych 
- ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
- rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia gimnazjum, legitymacje ubezpieczeniowe i służbowe nauczycieli),
- archiwum szkolne.

Kontrole Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz
 Informacja pokontrolna pobierz

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

01 września 2017r.

Opracowała

Jolanta Werenr - Sekretarz Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Zatwierdził

Piotr Kłęk -  Dyrektror Zespół uSzkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Opublikował(a): 01.09.2019 00:00, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym